DYNÄS II - Föreningens stolthet!

I Ådalen finns en ideell förening som värnar om det historiska bakom båtar o sjöfart i Ådalen. Man har bland annat restaurerat en av traktens mest kända båtar - DynäsII - numera K-märkt! En kulturgärning! Om Du är intresserad kontakta Åke Öberg tel 0612-33401 alt 070- 3571812.

Fick av en bridgekamrat Gudrun Forsberg ta del av en sanslös historia i deras medlemsblad Älvbladet som rör Agön . Läs o kom sen med lösningen om Du kan.

En av norrlandskustens mest kända fartyg var onekligen LAXEN - ett passagerar- o lastfartyg. Båten byggdes 1865 vid Motala Mek. Verkstad. Laxen har haft ett brokigt liv med flera namn Frostvik o Lena. Har fraktat folk o fä samt funkat som fraktfartyg av gods. Låg vid Söder Mälarstrand o härbergerade en jazzklubb "Old Time Ship". Avgick 1966 till Medelhavet men fick motorproblem i Biscayabukten o bogserades av fiskare in till Vigo. Okänt öde sedan!

Laxen var ingen stor lastbåt, 31m lång o 5m bred, men tydligen bar det sig att bedriva lastfart med henne. Den kanske vanligaste lasten vid den tiden var industrisprit i fat från Svanö till Stockholm. På en sån resa hade hon torsdagen den 31 maj 1951 kl 07.00 kommit strax norr om Agö fyr utanför Hudiksvall då hon med 8 knops fart gick rätt upp på en berghälla. Gudskelov var hällan slät och fin, vädret var vackert med måttlig sjöhävning och LAXEN lade sig litet bekvämt på sidan.

Ombord fanns utom kapten Näslund, en maskinist och en däcksman och vid olyckstillfället stod befälhavaren till rors - dock sovande. Tre man var egentligen två man för litet, och kanske förklaringen till den uttröttade rorgängaren. Näslund hoppade i land och tog sig 1,5 km bort till Agö fiskehamn där han kunde kalla på hjälp.

Under tiden hade ett antal hjälpsamma Agöbor tillsammans med besättningen lyckats lämpa ett femtiotal spritfat överbord. Det var stora fat, vart och ett rymde 600 liter 96% sprit, avsedda för Vin & Spritcentralen. Snart kom hjälp. Tulljagaren från Hudiksvall gick med högsta fart ut till haveristen, och masande efter kom lille hamnbogseraren Hurtig och den litet större Ideal - den senare med pråmen Frei på släp.

Spritfaten togs ombord på pråmen och därefter drog Ideal haveristen av grundet, Sedan spriten lastats ombord igen kunde LAXEN ta sig för egen maskin till Hudiksvall. Men... ett av faten återfanns aldrig. Möjligen blev det bärgarlön?

Vän av ordning frågar sig därför om det finns någon på Agön som hört talas om detta. Har någon sett några överglada? Det har är ju före min tid på Ön men det borde väl finnas i historieböckerna? Ska ringa Bengt Myrgren o kolla. Men han är ju nykterist ;-)

PS Han visste inte något i ämnet, Hade aldrig hört talas om saken men han sade att det vid den tidpunkten fanns flera på Ön som kunde ha "hjälpt till"! (Vad han nu menade med det? ;-) )

I