JESPERS FINA FISHEYEBILD ÖVER HAMNEN TIDIG FÖRSOMMAR MED FÅ BÅTAR PÅ PLATS.