AGÖ KAPELL 350 ÅR - STOR FOLKFEST - HÄR PROCESSION MED PRÄSTERSKAPET I SLUTET.