AGÖLOGGAN ***
TANKEN BAKOM DENNA LOGGA *** FISKAR OCH SÄLAR ***
EN ÖST O EN VÄSTSIDA FÖR OSS SOM BOR I HAMNEN ***
VI ÄR ALLA GANSKA LIKA ÄVEN OM VISSA OLIKHETER FINNS ***
VI SIMMAR O TVINGAS SIMMA I SAMMA STIM ***
VI ÄR BEROENDE AV VARANDRA OM DET SKA BLI NÅGON HELHET I BILDEN ***
INGA ELEMENT FÅR FATTAS DÅ SPRICKER DET HELA '''' VÅR GEMENSKAP BYGGER PÅ SAMARBETE O DELAKTIGHET!