Tomas Karlström och Karl H? på isvall nära Agön vid skridsko/skidfärd till Ön tidig vår.