Vi åker ut mot yttersta udde på Hornslandet - Höllick. Sen båt rakt syd mot Agön.