En annan dag vandring till Amadores! En ny beach som iordningställts. Ditfraktad sand från Afrika!