Hotellen klättrar uppefter bergväggarna åt alla håll!