Tush puch.  Vidoinspelning från "Oldies-dansen" 18 april 2015.