Happy Feet Linedancers stadgar

Inskannade sidor från stadgar 1999

Stadgar sida 1 (ändamål, medlemskap)

Stadgar sida 2 (styrelsen)

Stadgar sida 3 (styrelsen, föreningsstämma)

Stadgar sida 4 (föreningsstämma)

Stadgar sida 5 (stadgefrågor mm)