Stegterminologi i bokstavsordning

Se även Wikipedia: 
 Stegkombinationer i Linedance

&/And (och)-symbolen i dansbeskrivningar används för att notera ½ -takt, eller snabbräkning mellan standardtakter ex 1&2.

ANCHOR STEP Steget går på 1&2 takt.
Den ena foten sätts strax framför den andra och viktöverföring mellan fötterna.


APPELJACKS
(höger)
1. Vikten på höger häl och vänster trampdyna.  Vrid höger fot så att tårna pekar åt höger samtidigt som du vrider vänster häl in mot höger hålfot. Fötterna är nu i en V-position med tårna pekande utåt. 

2. Vrid tillbaka fötterna till utgångsläget.
Motsatt rörelse är vänster applejack.

 


BRUSH
Att göra en ”svepande” rörelse med fotens trampdyna  mot golvet.

 

BUMP
Vickande höftrörelse åt något håll.

CAMEL WALK
1. Kliv fram med vänster fot
2. Dra höger fot bakom vänster

 

CHA CHA
Steget räknas som 1 & 2.
1. Stig fram med ex höger fot
&. Ta ett snabbt kort steg med vänster.
2. Stig fram med höger fot igen.

Kan göras på plats eller i en framåtrörelse.
Kan även göras diagonalt eller i sidled.


 

CHARLESTON/Buttermilk/ Montana Kick
Görs i 4 takter.
1. Peka framåt med ex. höger tå.
2. Sätt bak höger fot strax bakom vänster.
3. Peka bakåt med vänster tå.
4. Sätt fram vänster fot i dess utgångsläge.


 

CHASSÉ
Ex. Steg till höger med höger fot, Steg intill med vänsterfot, Steg vidare till höger med höger fot.

Görs oftast med & i räkning, tex 1&2.
Kan göras i olika riktningar.


 

CLAP
Handklappning.
Kan göras tillsammans med en annanrörelse,
eller för sig själv som en egen takt.

CLICK (fingers)
Knäpp med fingrarna.

CLOSE
Gå intill.

 

COASTER STEP (höger)
Görs oftast med & i räkning, tex 1&2.
1. Stig bak med höger fot &. Stig intill med
   vänster fot och lägg över vikten på vänster.
2 Stig fram med höger fot

Coaster step kan göras i olika riktningar och med start på höger eller vänster fot bak.


  

CROSS (vänster)
En korsande rörelse.
Ex: Höger fot framför vänster fot.
Kan göras åt båda håll

 

CROSS ROCK (vänster)
1. Sätt ner ex. höger fot framför vänster och
  gunga framåt
2. Gunga tillbaka på vänster fot
Kan göras åt båda håll

 

CROSS SHUFFLE (höger)
1. Korsa vänster fot över höger
&. dra höger fot intill vänster
2. fortsätt till höger med vänster fot
(väldigt lik en vanlig shuffle, men med korsade ben)
Kan göras åt båda hållen 

CROSS UNWIND
1. Korsa ex. vänster fot över höger
2. snurra 1⁄2 varv åt höger
Kan göras åt båda håll


  

DIAGONAL
Dansens rörelseriktning – 45 graders vinkel från den position man befinner sig i.

DIP
Att böja med knät på det stödjande benet (niga)
och sträcka fram det andra benet.

 

DRAG/ Draw/ Slide
En långsam rörelse med foten i angiven riktning.
Man nästan ”släpar” foten.

 

ELVIS WALK
1. Kliv fram med höger fot och böj in höger knä
  mot vänster ben
2. Hold
3. Kliv fram med vänster fot och böj in vänster knä
  mot höger ben
4. Hold


  

FLICK
Böj höger ben bakom vänster eller ut i sidan


FREEZE
Håll takt. Stanna upp och håll en takt

 

FULL TURN
Helt varv.

 

GRAPEVINE/ VINE
”Vinrankan” Görs på 4 takter.
1. Stig åt höger med höger fot.
2. Korsa vänster fot bakom den högra.
3. Stig till höger med höger fot.
4. Placera vänster fot intill den högra
eller gör en alternativ avslutning på den fjärde takten är cross, touch, kick eller scuff
Kan göras åt båda hållen


  

GRIND
Med häl i golvet flyttas tå från ena sidan till den andra.

 

HEEL BALL CHANGE
Steget räknas som 1 & 2.
1. Sätt fram ex. höger häl
&. Sätt snabbt ner igen, lägg vikten på höger
  trampdyna.
2. Byt tillbaka tyngdvikten till vänster fot.

Använd höfterna för att få en så mjuk rörelse som möjligt.


 

HEEL JACK
&. Kliv snett bakåt med höger fot
1. Sätt fram vänster häl
&. Ta tillbaka vänster häl
2. Toucha höger fot intill vänster

 

HEEL SWITCHES
Görs oftast med &-takt. Tex.
1. Sätt fram höger häl snett framåt
&. Sätt ner höger fot bredvid vänster
2. Sätt ut vänster häl snett framåt

Man sätter växelvis fram höger resp. vänster häl.


 

HEEL TOUCH
”Nudda” golvet med hälen, utan att föra över
 någon vikt.

 

HITCH
Dra upp angivet ben med böjt knä. Foten ska
hamna i höjd med låret på motsatta benet om
det ska göras ordentligt, något för den som är vig.

 

HIP BUMP
Höftvickning.

 

HIP ROLL
Höftrullning

 

HOLD
Stopp och stå stilla i angivet antal takter.

 

HOOK
Lyft angiven häl och korsa den framför motsatt
knä - med tårna pekande neråt.

 

JAZZ BOX (höger)
1. Korsa höger fot framför den vänstra.
2. Kliv bakåt med vänster fot.
3. Sätt höger fot en liten bit ut till höger.
4. Sätt vänster fot intill den högra.

Man kan tänka sig att man stegar ut två sidor i en låda (box).

Det finns en hel del variationer på jazz box.
Ofta vänder man ¼ eller ½ varv i boxen och
ibland är det sista steget i boxen utbytt mot t ex
ett steg framåt eller i kors.


 

JUMP
Hoppa

JUMPING JACKS
Steget går på 2 takter.
1. Hoppa isär med benen.
2. Hoppa och korsa benen.

 

KICK
Ett benlyft som startar från knät. Knät ska inte sträckas ut helt. Kick kan göras i vilken riktning
som helst.

 

KICK BALL CHANGE
1. Kicka med t.ex. höger fot framåt,
&. Sätt snabbt ner foten igen, lägg vikten på
 höger trampdyna.
2. Byt tillbaka tyngdvikten till vänster fot genom
 att trampa på stället.

Använd höfterna för att få en så mjuk rörelse
som möjligt.


 

LOCK
Att korsa benen nära varandra, att "låsa" steget.

 

LOCK STEG (höger)
1. Kliv fram med höger fot
2. Dra vänster fot mot höger och lås den
(bakom till höger) om höger fot

 

LOCK SHUFFLE/ step-lock-step (höger)
1. Kliv fram med höger fot
&. Dra vänster fot mot höger och lås den
 (bakom till höger) om höger fot
2. Kliv fram med höger fot

 

MAMBO STEP (höger)
1. Rocka fram på höger fot.
&. Lägg tillbaka vikten på vänster (recover)
2. Sätt höger fot bredvid vänster

Mambo step kan göras framåt, bakåt och i sidled.

Oftast görs mambosteg på 1 & 2 men det händer också att den görs långsammare på 1, 2, 3. Då är 4 ofta en”hold”, mambon kan då kallas slow mambo.


  

MONTEREY (halvt varv)
1. Sätt ut höger fot till höger
2. Dra in höger fot intill vänster samtidigt som
 du vrider 1/2 varv åt höger
3. Sätt ut vänster fot till vänster
4. Sätt ned vänster fot intill höger

 

PADDLE TURNS (1/2 vänstervarv)
Med vikten på vänster fot hela tiden.

Stå på vänster fot Vänd 1/4 åt vänster och dra upp höger knä i en hitch
1. Peka höger fot ut till sidan &. Vänd 1/4 åt
 vänster och dra upp höger knä i en hitch
2. Peka höger fot ut till sidan

PIGEON (HEEL SPLITS)
Med vikten på tårna, vrid ut hälarna ifrån varandra och tillbaka igen.
 

PIGEON TOES
Går på 2 takter. Starta med vikten jämnt fördelad mellan fötterna.
1. Gå upp högt på tå och sära på hälarna.
2. Sätt tillbaka hälarna till mitten och ner på golvet.

 

PIVOT/Step turn
Steget görs på 2 takter.
1. Sätt fram t.ex. höger fot.
2. Sväng kroppen och foten 1/4 eller 1/2 varv åt    vänster utan att lyfta eller flytta vänster ben.
Ha inte hela tyngdvikten på höger ben. (Man kan tänka sig att man har en ”snurr-platta” under foten
i detta fall höger fot.)


 

POINT
Peka med tårna på angiven fot i angiven riktning.

 

PRISSY WALK
1. Vrid kroppen något åt vänster och sätt höger
 fot framför vänster
2. Vrid kroppen något åt höger och sätt vänster
 fot framför höger

 

REVERSE HOOK
Följer oftast en vanlig Hook. Sätt den lediga fotens häl utåt och upp i luften, tårna pekas nedåt golvet.
 

REVERSE SAILOR STEP (höger)
1. Korsa höger fot framför vänster
&. kliv till vänster med vänster fot
2. sätt höger fot bredvid vänster

 

ROCK
Viktöverföring från fot till fot.
Tex Höger rocksteg ut åt sidan. Man Stiger ut åt
höger med höger fot och ”gungar” sedan tillbaka
med vikten till vänster fot.

Görs oftast på 2 takter.
Kan också göras med t ex ¼ vändning.

Steg ut åt höger med höger fot, när du sedan ”gungar” tillbaka med vikten så vänder du
 samtidigt ¼ varv i angiven riktning.


  

ROCK & CROSS
1. Kliv till höger med höger fot
&. Lägg tillbaka vikten på vänster
2. Korsa höger fot framför vänster

 

ROCK STEP (höger)
Steget går på 2 takter. Ändra vikten från den ena  foten till den andra.
1. Kliv fram med höger fot
2. Lägg tillbaka vikten på vänster fot.
 Lyft gärna hälarna lite från golvet för en mer
 mjuk och tydlig rörelse.

 

ROCKING CHAIR
En stegkombination där den ena foten stannar i en central position medan man ”rockar” fram och tillbaka med den andra foten t ex:

1. Kliv fram med höger fot
2. Lägg tillbaka vikten på vänster fot.
3. Kliv bak med höger fot
4. Lägg tillbaka vikten på vänster fot.RUMBA

 

RUMBA BOX
1. Kliv till vänster
2. Sätt höger fot bredvid vänster
3. Kliv fram med vänster
4. Håll
5. Kliv till höger med höger fot
6. Sätt vänster fot bredvid höger
7. Kliv bak med höger
8. Håll

 

SAILOR STEP (Höger)
1. Sätt höger fot bakom vänster
&. Kliv till vänster med vänster fot
2. Sätt höger fot bredvid vänster

 

SCUFF
Att göra en svepande rörelse med hälen mot golvet.

  

SHIMMY
Görs oftast på 4 takter
1. Kliv till höger med höger fot
2-4. Dra vänster fot intill höger och ”skaka”
 på axlarna

 

SHUFFLE (Höger)
Steget räknas som 1 & 2
1. Kliv fram med höger fot
&. Dra vänster fot intill höger, och lägg över vikten
 på vänster fot
2. Kliv fram med höger fot igen.

En shuffle kan göras både framåt, bakåt och diagonalt. Gör man den åt sidan så brukar man kalla det för chasse.

 

SHUFFLE TURN (Höger)
Gör en shuffle samtidigt som du vänder åt höger
med start med höger fot.

 

SIDE SWITCHES
1. Toucha höger tå till höger
&. Sätt ner höger fot bredvid vänster
2. Toucha vänster tå till vänster

 

SLAP
Slå handen på knät eller foten.

 

SLIDE/ Draw/ Drag
Man ”släpar” angiven fot längs golvet, mot den
andra foten. Kan göras på olika många takter.

 

STEP
Att ta ett steg med t.ex. höger fot och lägga
sedan vikten på den.

 

STEP TURN (Se pivot)

 

STEP TURN 1⁄2 WITH HOOK
1. Kliv fram på vänster fot
2. Vänd 1⁄2 och korsa höger ben och sätt ner
 höger tå till vänster om vänster fot

 

STOMP
Stampa i golvet.

 

STRUT
Görs på två takter. Kan utföras på två olika sätt:

Heel strut:
1. Sätt fram hälen.
2. Släpp ner tån.
Toe strut:
1. Sätt fram tån.
2. Släpp ner hälen.

 

SUGER FOOT
Görs med samma fot.
1. Toucha höger tå brevid vänster fot
2. Toucha höger häl bredvid vänster fot

 

SYNCOPATED VINE (Höger)
1. Kliv till höger med höger fot
2. Sätt vänster fot bakom höger
&. Kliv till höger med höger fot
3. Sätt vänster fot framför höger
4. Kliv till höger med höger fot

 

SYNCOPATED JUMPS
&. Hoppa till vänster och landa på vänster ben
1. Sätt ner höger fot bredvid vänster

 

SYNCOPATED WEAVE (vänster)
&. Kliv lite snett bakåt med vänster fot
1. Korsa högeröver vänster
&. Kliv till vänster med vänster fot
2. Korsa höger bakom vänster

 

SWEEP
Gör en släpande rörelse med foten

 

SWIVEL
Med fötterna tillsammans:
Flytta tår eller hälar åt samma håll.

 

TAP (ex. Häl)
Stå med trampdynan i golvet och släpp ner hälen en eller upprepade gånger i golvet.

 

TOE FAN
Görs på 2 takter. Starta med fötterna ihop.
1. Ha vikten på t.ex. den vänstra foten och sätt ut
 högerfot i 90 graders vinkel utan att flytta hälen.
2. In med tån igen.

 

TOE SWITCHES
1. Sätt höger tå bredvid vänster
&. Sätt ner höger fot bredvid vänster
2. Sätt vänster tå bredvid höger

 

TOUCH
”Nudda” golvet med foten utan att flytta
 vikten till den.

 

TRIPPELSTEP
Trampa vä-hö-vä på stället
eller hö-vä-hö.

 

TWINKLE (höger)
Twinkle är ett valssteg
1. Vänster framför höger.
2. Ta ett litet steg åt höger på höger fot.
3. Steg på stället med vänster.
Kan göras åt båda hållen

 

TWIST
Stå på trampdynorna och flytta hälarna respektive höger och vänster

 

TURN
En turn är en vändning. Den kan ske på olika sätt,
ofta vänder man sig mellan två steg, men ibland räknas själva vändningen som en takt för sig.

 

UNWIND FULL TURN (Höger)
1. Korsa höger ben bakom vänster och vänd 1⁄2 varv
 åt höger. Ha mestadels vikten på vänster fot
 under hela snurren.
2. Fortsätt snurra 1⁄2 varv till och avsluta snurren
 med vikten på höger fot (Böj lite på knäna för
 bättre resultat)

 

VINE/ Grapevine
”Vinrankan” Görs på 4 takter.
1. Stig åt höger med höger fot.
2. Korsa vänster fot bakom den högra.
3. Stig till höger med höger fot.
4. Placera vänster fot intill den högra 
eller gör en alternativ avslutning på den fjärde takten är cross, touch, kick eller scuff
Kan göras åt båda hållen

 

WALK (Stroll)

 

WEAVE
1. Korsa vänster över höger
2. kliv till höger med höger fot
3. Korsa vänster bakom höger
4. kliv till höger med höger fot
Kan göras åt båda hållen

 

WALTZ BASIC (höger)
Grundsteg i vals.
1. Steg framåt med högerfot.
2. Steg intill med vänster
3. Steg på stället med höger.
&. Och-symbolen i dansbeskrivningar används för att notera ½ -takt, eller snabbräkning mellan standardtakter ex 1&2.
Kan utföras i alla riktningar.