Ogräsgrep

Detta är en specielt framtagen ogräsgrep för att gräva upp den för hästar och andra betende djur giftiga växten Stånds.

Multi-Weeda MVTB Blå.
Multi-Weeda MVTP Rosa.
Multi-Weeda MWTR Röd.
Multi-Weeda MWTPUR Lila.
 

STÅNDS

Senecio jacobaea L.

 

En flerårig ört med flikiga blad och gula blommor i juli till augusti. Stjälkarna är styva och upp till en meter höga. Den är rikligt förekommande i syd Sverige på sandig, grusig ängsmark, i vägkanter, skogsbryn och torrbackar. Den ar vanligast vid äldre EU trädor och i hästgårdsdistrikt. Stånds innehåller ett leverpåverkande gift, pyrrolizidine alkaloids, det kan ge akuta förgiftningar men har oftast en inkubationstid på flera månader. Den tidiga symtomen är kolikartade och slingerlika. Den äts ej färsk av djur men är smaklig i torr form och lika giftig. Förgiftning leder nästan till 100%  till döden. Växten är flerårig och blommar först år 2, fröna kan ligga i jorden upp till 30 år. Det är enklast att gräva upp plantorna i hagen innan de fröar vid större förekomst är det bara att plöja upp och så om. Men man får i många år efter det vara noggrann med att gräva upp nya växter då de för ökar sig snabbt och kan ligga länge innan de gror.

För närmare info.
Den virtuella floran
Wikepedia
Länstyrelsen Skåne
Jordbruksverket
SLU
Fotoflora

Dow AgroSciences
SVA
NatureGate
Håkan Wahlman 046-58115
Pia Prahl  040-480758