Grepar

Spån och gödsel grep anpassad för att gödsla på gummimatta.


RMT, Träskaft med T-handtag 95 cm.
RMTA, Aluminiumskaft T-handtag 95 cm.
RMTASH, Askträskaft med T-handtag 95 cm.
RML, Långtträskaft 112 cm.
RMLA, Långt aluminiumsakft 112 cm.
RMLASH, Långt askträskaft 112 cm.
RMLP, Långtträskaft 112 cm. Rosa.
RMLPUR, Långtträskaft 112 cm. Lila.
RMD, Träskaft med D-handtag 95 cm.
RMDA, Aluminiumskaft D-handtag 95 cm.
RMDASH, Askträskaft D-handtag 95 cm.
 
 
Framtagen för att gödsla utrymmen och boxar med gummi matta.
Hornen konstruktion förstör inte mattan.
Stark konstruktion.
Med flera typer av handtag.
Är även bra att använda då man gödslar på ytor där djuren är kvar då man ej kan sticka djuren med spetsiga horn.