Återförsäljare

Lecker-Snack och Fyna-Lite.
Här kommer en lista på mina återförsäljare och grossister. Alla har inte hela sortimentet utan för att se vad de har får ni kontakta dem. 

Återförsäljare:
Grossister med återförsäljare:
Pia P AB + deras återförsäljare.