Ideellt arbete

Jag är verksam i flera organisationer.

Skrylleområdets Hässtintressenter.
Södra Sandby LRF.
Skrylles Jaktvård gällande vildsvin.
Södra Sandby Centeravdelning.
Varmblodsklubben Malmöhus.

Jag är redaktör för 5 hemsidor.
Min egen och Farmartjänst Riks, Stall Sönnervång, SWB Malömhus och Lundabygdens Farmartjänst HB.

Jag är redaktör för 5 facebook sidor.
Min egen och Stall Sönnervång, SWB Malmöhus, Farmartjänst Riks och Lundabygdens Farmartjänst.