Gödselplockar

Skip & Scoop.

Gödselplockare rosa SSPINK 60 cm.
Gödselplockare blå SSBLUE 60 cm.
Gödselplockare grön SSGRN 60 cm.
Gödselplockare röd SSRED 60 cm.
Gödselplockare lila SSPUR 60 cm.
Gödselplockare svart SSBLK 60 cm.

Delar.
Raka rosa RAKEPINK 60 cm.
Raka blå RAKEBLUE 60 cm.
Raka grön RAKEGRN 60 cm.
Raka röd RAKERED 60 cm.
Raka lila RAKEPUR 60 cm.
Raka svart RAKEBLK 60 cm.
Skopa SKIP 60 cm.

 

 
För att städa upp efter hästen i ridhus och på ridbanor.