Öppettider

 
Förskolan Riddaren följer Stockholm stads riktlinjer. Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till vårdnadshavares behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom  Julafton, Midsommarafton och Nyårsafton samt alla röda dagar under året.
 
Vid inskrivning av nytt barn samt i början av varje termin samlar vi in vårdnadshavares behov av barnomsorg för den kommande terminen. Självfallet går det att ändra tider även under terminens gång. För permanenta förändringar ber vi dock att detta görs minst en månad i förväg. Vårdnadshavare ansvarar för att den avtalade tiden hålls. Just nu har vi öppet Må - Fr kl: 06.45 - 17.15