Riddarens historia

Förskolan Riddaren startade 1 Juli 2007 som personalkooperativ- ekonomisk förening. Vi har varit på tre olika adresser under denna tid som nystartad förskola. I Augusti 2009 kom vi in nya lokaler på Wittstocksgatan 8, bv som ägs av Svenska Bostäder. Vi har kontrakt till September 2019, därefter blir det omförhandling.

Just nu är vi två pedagoger som är delägare och driver Förskolan. Vo Thi Diem barnskötare samt Roger Robén förskollärare och förskolechef. I styrelsen sitter Vo Thi Diem, Roger Robén, Carina Vestergren Personalgruppen i övrigt, har ej någon plats i styrelsen. Vi har två föräldrarrepresentanter med i styrelsearbetet som rådgivande medlemmar.