Mångkultur

Barn och pedagoger får tillsammans möjlighet att förmedla sina upplevelser, tankar och erfarenheter genom att utveckla sin skapande förmåga. Detta sker genom många uttrycksformer, som lek, bild, rörelse, yoga, sång, dans, musik, drama, böcker/digitalisering/ iPad/Polyglutt.