Samverkan Förskola/ Hem

Pedagogernas målsättning och förutsättningar för en bra samverkan med hemmet.

Vi på Riddaren arbetar med föräldraaktiv inskolning. Syftet med detta är att barn/vårdnadshavare ska bli trygga och få insyn i förskolans verksamhet. Vi uppmärksammar och tydliggör från inskolningstarten det enskilda barnets språkliga och kulturella bakgrund.

 • Vi vill ge barnen en meningsfull vistelse här på Riddaren.
 • Vi vill vara goda förebilder för sitt barn.
 • Ordna en verksamhet som är lärorik, rolig och utvecklande för barnen enligt den reviderade läroplanen - Lpfö98
 • Att vi lyssnar och tar till oss era och barnens åsikter, ideer om verksamheten
 • Att ni alltid ringer vid sjukdom, ändring av tider och ledighet, detta är för att vi ska kunna planera aktiviteter och personalstyrka
 • Respektera inlämnade scheman
 • Respektera inlämningsdatum för närvaroscheman som gäller vid t.ex. klämdagar, juldagar, röda dagar, sportlov mm.
 • Den pedagogiska verksamheter startar kl 09:00
 • Meddela oss alltid om någon annan ska hämta ditt barn, vi lämnar aldrig ut barnet till någon vi känner till.
 • Kontakta alltid personalen om ni har frågor eller synpunkter på verksamheten
 • Vi erbjuder föräldrarmöten/ föräldrasamtal 1 ggr/termin
 • Respektera regler och avgifter samt vistelsetiden/kontraktet.

 


Samverkan Förskola/Skola:

Numera ligger ansvaret helt i vårdnadshavaren/na händer och sköter själva besöken till skolan inte vi.

-  Vi på förskolan kan i samråd med vårdnadshavanaren/ na ansöka om resurshjälp om det visar sig att barnet är behov av extra stöd för sin utveckling.
- Vi ska även skriva en handlingsplan för två terminer åt gången.