Traditioner

Vi vill att barnen känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar en känsla och respekt för andra kulturer och traditioner. Vi uppmärksammar födelsedagar, Påsk, Förskolans Dag, Midsommar, Advent med Jul och Nyårstraditioner.