Inskolning

Föräldra- aktiv inskolning innebär att du som förälder är närvarande med barnet i verksamheten under ca 1 vecka.

Syfte: Att barn och föräldrar/ vårdnadshavare ska bli trygga och få insyn i förskolans verksamhet.

Pedagogernas roll: Att visa barn och föräldrar förskolans verksamhet, vilket innebär både rutinsituationer som mat, påklädning, hygien och vila och allt vi gör inom den pedagogiska verksamheten i form av samlingar, utevistelse, skapande, rörelse med mera. Vi pedagoger på förskolan vill att ni som familj ska se hur vår verksamhet fungerar under hela dagen för att därefter tryggt kunna lämna ert barn hos oss på förskolan. Alla pedagoger ska arbeta aktivt för att lära känna barn och föräldrar och deras behov.

Föräldrarnas roll: Det är bra om det kan vara en av föräldrarna som skolar in barnet på förskolan. Den förälder som är med ska aktivt delta under hela dagen i det som händer på förskolan tillsammans med barnet. Din mobiltelefon ska vara avstängd under tiden du är på förskolan. Det är du som förälder som har huvudansvaret under inskolningen och vi pedagoger ska på det viset lära oss hur ditt barn fungerar. Sista dagen är det viktigt att du tydligt visar barnet att du ska gå och säger hej då och berättar att du ska komma tillbaka. Efter en veckas inskolning kan du börja arbeta/ studera, men det är viktigt att vi kan få tag i dig om det skulle behövas.

 Så här är upplägget:

Dag 1 måndag   Första dagen på förskolan är kort, 09.15-10.15. Tid att leka inne på respektive avdelning tillsammans med en pedagog och andra barn. Bekanta sig med miljön och andra barn och vuxna.

Dag 2 tisdag: Andra dagen på förskolan kl.9-11. Idag utevistelse, samling och fruktstund.

Dag 3-4 onsdag- torsdag: 2 heldagar på förskolan kl.9-ca 14, Under den tiden deltar ni i förskolans alla aktiviteter som utevistelse, samling, lunch, vila och lek inne.

Dag 5 fredag: Barnet är på förskolan kl 9- 15

Dag 6 måndag: Barnet lämnas på förskolan kl.9 och du som förälder kan gå till arbetet etc

Efter inskolningen: Efter inskolningen är det bra om barnet går korta dagar på förskolan till en början, t.ex. till efter vilan 14.00 (längst 15.00) och sedan succesivt bygger på vistelsetiden här. Du behöver också finnas tillgänglig på telefon så att vi kan nå dig

Vi ser fram emot att lära känna er och ert/ era barn.

Välkomna med frågor!     

Tel: 08- 661 11 10       

Mail: riddaren3©gmail.com

 Att tänka på

  • Säg alltid ”hej då” till barnet om du går iväg en stund. När du har sagt ”hej då” är det viktigt att du verkligen går, så att barnet inte blir förvirrat. Om barnet blir ledset- ring efter en stund och hör efter hur det är.
  • Tillåt barnet att visa alla sina känslor. Barn är inte glada jämt och behöver få alla sina känslor bekräftade.
  • Berätta om barnets vanor och personlighet. Du känner ditt barn bäst och barn är olika! Tipsa om vad han/hon gillar att göra, favoritsånger, sagor osv.
  • Ta med något som barnet kan ha under vilan. T.ex. en snuttefilt/gosedjur/napp/filt. Ditt barn kommer att få ett eget kuddfodral med sitt namn på.

          Ställ frågor om det du undrar över! Alla frågor är bra frågor!