Förskolan Riddaren har två hemvister:

I varje hemvist har vi 18 barn i åldrarna 1-5 år med 3 pedagoger. 

Vi vistas ute varje dag oavsett väder, kortare stund vid riktigt kalla vinterdagar. Ofta går vi till Djurgården, Gärdet/ Liljansskogen och närliggande parker. Vi trivs i skog och mark där naturen står för vår rekvisita till lek och skapande.

En viktig del på avdelningarna är sång/ rim och ramsor, skapande och rörelse/ yoga. Vi har samling varje förmiddag inne eller utomhus när vädret tillåter.

Veckostrukturen ser ut som följer

Måndag: Utevistelse fm. efter vilan Yoga/ stor samling utomhus

Tisdag: Tvärgrupp för 4-5 åringar med ute aktiviteter( projekt kost/hälsa/ rörelse) pulka,skridsko under vintern, för 2-3 åringar har projekt kost/hälsa/ rörelse inomhus, för 1 åringar fri lek, prova på olika material.På eftermiddagen går alla ut och tar med sig mellanmål. 

Onsdag; Utevistelse, teaterbesök två/ggr/ termin,em skapande,projekt, lek konstruktion. Nätverksträff med alla födda 2013

Torsdag:  Natur/ skogen på fm, em. skapande, lek, projekt, konstruktion

Fredag: Öppen för respektive avdelnings egna val

 Våra äldsta barn, födda 2013 träffas regelbundet under våreterminen jämnåriga barn från fyra andra förskolan i vårt nätverk. Där får de lära känna varandra inför skolstarten 

 Vi går på muséer, tearter, bibliotek och andra kulturella evenmang i Stockholm. Besöken inspireras ofta av Projekt/Sommarminne.