Personalen på Riddaren 

Vi är åtta pedagoger med relevant utbilning och lång erfarenhet. Hos oss finns förskollärare, barnskötare och personal med diabeteskunskap. Sjukfrånvaron och personalomsättningen är låg totalt sett.

  • Det finns två pedagoger på förskolan som kan ta hand om barn med diabetes och diabetespump.
  • Vi har två pedagog som pratar persiska och en pedagog  pratar vietnamesiska.
  • Förskoleschef tillika huvudman är inköpansvarig, personalansvarig, budgetansvarig och veksamhetsansvarig.
  • Kläder/ skor för utomhusbruk/kök finns på förskolan för all personal.
  • All form av kompetenutveckling värnar vi om. Det är viktigt för oss att förkovra oss och få nya kunskaper som främjar verksamheten.
  • All personal skall ges tid för planering och reflektion, dels enskilt som i arbetslaget.
  • Förskollärare har det yttersta ansvaret för det pedagogiska arbetet. 
  • En kock som lagar all mat från grunden samt bakar bröd till soppdagen och till mellanmål.