Verksamhet och Pedagogik

Vår verskamhet ska ge varje barn möjlighet till lärande och utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Barn och föräldrar ska mötas av engagerade pedagoger i en verksamhet som ska vara spännande och lustfylld.

På Riddaren arbetar vi utifrån traditionell förskolepedagogik. Kopplat till våra styrdokument:

-  Den reviderade Läroplanen för förskolan Lpfö18
 
- Skollagen
 
-  FN´s barnkonvention/ lag from 2020
 
- Utbildningsförvaltningens generella riktlinjer och mål
 
- Nationella målen
 
För att stärka barnen i sin utveckling innehåller vår verksamhet aktiviteter som ökar barnens självkänsla och stimulerar språkutveckling och motorik. Vi arbetar från 1- 5 åriga då delar vi 4 olika grupper ( Solen, Kroran, Stjärna och Näckrosen) 

Genom den dagliga utevistelsen får barnen möjlighet att uppleva naturen som inspirerar den fria leken och vi blandar naturligt in matematik, teknik och språk i vardagen. Dessutom arbetar vi med UR, årshjul 2018- 2019 om innehåller olika projekt kopplat till vår Lpför 18 utifrån barns nivå.

Närheten till Djurgården/ Gärdet och parker erbjuder oss dagligen natur och kulturupplevelser. Vi gör ibland utflykter till andra delar i Staden.