Synpunkter/ förslag

Om ni som vårdnadshavare har synpunkter på eller förslag till vår verksamhet uppmuntras ni att ta kontakt med förskolans personal och/ föräldrarrepresentanter eller förskolechef. Vi kommer då att ta upp er synpunkt/förslag på nästa planeringsmöte så att alla på avdelningen/ förskolan blir informerade om synpunkten/ förslaget samt att vi på dessa möten även diskuterar vilka åtgärder vi ska vidta. Vi återkopplar till er efter planeringsmötet.

Ibland kan synpunkten/ förslaget vara av en sådan natur att ett möte behövs, där ni som vårdnadshavare, personalen ni pratat med samt förskolechefen närvarar. Mötet blir ett forum för att diskutera och gemensamt landa i en lösning/ åtgärd. Även efter detta möte blir berörd personal på avdelningen/ förskolan informerad så att alla vet vilka åtgärder som vidtas och vi återkopplar till er som vårdnadshavare efter mötet. Landar vi i att en mer djupgående analys behövs, gör förskolechefen/ huvudmannen en utredning.

Du har även möjlighet att lämna synpunkter/förslag direkt till huvudmannen, detta sker via

e- post: riddaren3@gmail.com