Välkommen till Fjäderns Bouleklubb


                       I Fjäderns bouleklubb lägger vi stor vikt vid det sociala med sporten, vi tycker
                      helt enkelt att det är roligt att träffas och spela Boule! En annan aspekt som vi
                     anser vara viktig är att i stort sett alla oavsett ålder, etniskt ursprung och handi
                     kapp (en frisk arm krävs) kan spela Boule                                                                  


                                                                                                     Senast uppdaterad av Gert Dahlskog    2018 - 03 - 14