Ceben field spaniel


Se nya färgsidan här!
See the new colour page here!


  Färger - Colours

Cia Norberg 2019-01-28 Den absolut vanligaste färgen på field är leverbrun i olika nyanser. Ungefär tre fjärdedelar av alla fieldar är bruna.
 The most common colour on a Field Spaniel is different shades of liver.  About three quarters of all FS are liver.
Photo of Rhiwlas Jenny Wren and Rhiwlas Howard by Ingrid Roslund.
       

 Det är vanligt med bröstfläck, vilken kan vara roan (skimmel) eller vit. 
 It is common with a roan or white flash.  
CIE JWW-08 SEVCh NordUCh WW-10 Ceben Wenda and Ceben Wallis
       

 Näst vanligast är svart.
 Second most common colour is black.
NO V-02 SE V-06 VWW-10 NORD UCH CIE Ceben Tara 10 years old


 Ovanligt är tantecken och mycket ovanligt är skimmel (roan). Här en liver roan (brunskimmel), en blue roan (svartskimmel) och en blue roan & tan (svartskimmel med tantecken).
 Unusual is tan points and very unusual is roan. Here a liver roan, a blue roan, and a blue roan & tan.

 Ibland dyker det upp en färg som inte är ok enligt standarden, tex brun & vit, svart & vit (här illustrerade av springer spaniel), sobel (här illustrerad av cocker spaniel), röd/orange/gyllene (här illustrerade av cocker och golden retriever).
 Sometimes a colour unacceptable by the standard shows up, like liver & white, black & white (here illustrated by english springer spaniel), sable (here illustrated by english cocker spaniel), red/orange/golden (here illustrated by english cocker and golden retriever).

 RASSTANDARDEN
 THE BREED STANDARD

 Svenska standarden
"Svart, blue roan (svartskimmel), leverbrun, liver roan (brunskimmel) eller någon av dessa färger med tanteckning.
Hos enfärgade hundar är det tillåtet med vitt eller roan (skimmel) på bröstet.
Det är oacceptabelt med rent svart och vitt, leverbrunt och vitt, orange, röd eller gyllene."
( SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2016-03-29: Standard för field spaniel )

 The British standard
“Black, black and tan, blue roan, blue roan and tan, liver, liver and tan, liver roan, liver roan and tan. In self coloured dogs, white or roan on chest is permissible. Clear black and white, liver and white, red, orange or golden unacceptable.

(2015-02-15: 
http://www.thekennelclub.org.uk/services/public/breed/standard.aspx?id=2054)
 Vilken man kan översätta såhär:
Svart, svart med tantecken, svartskimmel, svartskimmel med tantecken, leverbrun, leverbrun med tantecken, leverbrunskimmel, leverbrunskimmel med tantecken. Hos enfärgade hundar är vitt eller skimmel på bröstet tillåtet. Klartecknad svart och vit, leverbrun och vit, röd, orange eller gyllene är oacceptabelt.


OBS De allra flesta länder följer standarden från rasens ursprungsland, för fieldens del Storbritannien. Det är den jag utgår ifrån. Tex USA däremot har en egen standard som skiljer sig lite från övriga länders, den säger tex tvärtom mot den brittiska - att klartecknad svart och vit eller brun och vit är ok, bara hunden också har ticking (småprickar i det vita).
 NOTE Most countries follow the standard from the breed’s country of origin, which for Fields is Great Britain. That is the standard I base this page on. Par example the US on the other hand has their own standard which differs a bit from other countries, it par example says the opposite from the British standard - that black and white or liver & white is ok, as long as the dog is ticked.

 FÄRGSTATISTIK SVERIGE

 

COLOUR STATISTICS SWEDEN


 År 2005-2014 föddes 304 st fieldar i Sverige, registrerade med dessa färger:


 

In 2005-2014 there were 304 Field Spaniels born in Sweden, registered with these colours:

brun, leverbrun, leverfärgad

liver

244 st

80 %

svart

black

34 st

11 %

liver & tan, leverfärgad m tan tecken

liver and tan

12 st

4 %

liver roan, brunskimmel

liver roan

8 st

3 %

black & tan

black and tan

5 st

2 %

brunskäck

liver and white

1 st

0 %


Info from http://kennet.skk.se/avelsdata/
Statistics from year 2000 at bottom of the page
 

 FÄRGBETECKNINGARNAS INNEBÖRD
 WHAT DO THE COLOURS MEAN

LEVERBRUN - LIVER

 "leverbrunt (...) kan förekomma i alla nyanser från mörkt purpurbrunt till blekt beigebrunt" (Willes R 1992: Hundraser A-Ö)  
Enligt genetiken: För att bli leverbrun måste hunden vara ’bb’ på B-lokus, och den måste ha minst ett ’E’ eller ’Em’ på E-lokus.
Mer information om leverbrunt och om hur det nedärvs, se här, härhär och här.
 Liver Light to dark shades of brown, always with a liver nose (e.g. Retriever (Curly Coated), sometimes with a purplish bloom (e.g. Spaniel (Irish Water)). Also known as chocolate (e.g. Retriever (Labrador)).” (2018-03-31 https://www.thekennelclub.org.uk/media/471961/glos_of_terms_rtf.pdf)
Liver (...) can come in all shades, from dark purple brown to pale beige brown.  (Willes R 1992: Hundraser A-Ö, translation CN)  
The genetics: To become liver the dog must be ’bb’ on B locus, and have at least one ’E’ or ’Em’ on E locus.
More information about liver and how it is inherited, see  hereherehere and here.

 Några andra raser som kan vara leverbruna:
 Some other breeds that can be liver:
amerikansk vattenspaniel, australian kelpie, barbet, flatcoated retriever, irländsk vattenspaniel, labrador retriever, sussex spaniel, pudelpointer, newfoundlandshund, chesapeake bay retriever, pudel


Rhiwlas Jenny Wren och Rhiwlas Howard, both livers but of different shades, foto Ingrid Roslund.

GOLDEN LIVER

  I äldre standarder för field står det att fielden också kan vara 'golden liver'. Detta är helt enkelt en ljusare nyans av brunt, med en gyllene färgton i pälsen.
Under senare år har man kortat ner i standarden och nämner inte specifikt denna nyans av brunt, troligen då begreppet 'leverbrunt' ändå inrymmer alla olika nyanser.
Rasen sussex spaniel som fielden långt bak i tiden har gemensam historia med, förekommer bara i en färg och det är golden liver.

"leverbrunt (...) kan förekomma i alla nyanser från mörkt purpurbrunt till blekt beigebrunt" (Willes R 1992: Hundraser A-Ö)  
För att bli brun, oavsett nyans, måste hunden vara ’bb’ på B-lokus, och den måste ha minst ett ’E’ eller ’Em’ på E-lokus. Om den istället är ee på E-lokus så blir pälsfärgen röd/orange/gyllene istället för liver eller golden liver.
Mer information om brunt och om hur det nedärvs, se härhärhär och här.
 Older Field Spaniel standards says that one of the colours of the breed can be 'golden liver'. This is simply a lighter shade of liver, with a golden shine to the coat.
Later standards has been shortened and does not specify this shade of brown, probably as the wording 'liver' already covers all shades.
The 
Sussex Spaniel who way back share common background with the Field Spaniel, all come in golden liver. 
Liver Light to dark shades of brown, always with a liver nose (e.g. Retriever (Curly Coated), sometimes with a purplish bloom (e.g. Spaniel (Irish Water)). Also known as chocolate (e.g. Retriever (Labrador)).” (2018-03-31 https://www.thekennelclub.org.uk/media/471961/glos_of_terms_rtf.pdf)
Liver (...) can come in all shades, from dark purple brown to pale beige brown.  (Willes R 1992: Hundraser A-Ö, translation CN)   
The genetics: To become liver, of whatever shade, the dog must be ’bb’ on B locus, and have at least one ’E’ or ’Em’ on E locus. If the dog instead is ee on E locus it will have a red/orange/golden coat, not a liver or golden liver coat.

More information about liver and how it is inherited, see  hereherehere and here. 

 Andra raser som kan vara golden liver:
 Other breeds that can be golden liver:
sussex spaniel

SVART - BLACK


 Några andra raser som kan vara svarta:
 Some other breeds that can be black:
svensk lapphund, svart terrier, schipperke, riesenschnauzer, puli, curly coated retriever, briard, barbet, affenpinscher      

TANTECKEN - TAN POINTS

 "tan…gulröd, rödgul eller roströd färg." (Willes R 1992: Hundraser A-Ö)
"Tan-teckning…De ska förekomma som en fläck över vardera öga, på nosens sidor och på kinderna, på underkäken och övre delen av strupen, på insidan av öronlapparna samt som två mer eller mindre utbredda fläckar framme på bröstet. Vidare på framtassarna och handlederna - och då oftast med en sträckning upp på insidan av benen - på buken och insidan av bakbenen samt på hasorna, tassarna och runt anus och under svansen."(Willes R 1997: Hundsport 12/1997; Alla färger tillåtna…)
      För att bli tantecknad måste hunden vara 'at at’ eller ’at a’ på A-lokus och 'kyky' på K-lokus. Den måste också ha ett E eller Em på E-lokus.
Mer information om tan, och om hur det nedärvs se 
här , här , här och här .

 

 Främst en leverbrun fieldvalp med tantecken och i bakgrunden två svarta med tantecken. Tack till Merja Saastamoinen för fotolån.
 A liver & tan Fieldpup and in the background two black & tans. Thanks to Merja Saastamoinen for the photo. 


 Längst till höger Twrog Blue Apache som var svartskimmel med tanteckning.
 At far right the blue roan & tan dog Twrog Blue Apache.


 The tan (...) can vary from bright chestnut to a pale straw colour.” (2013-07-01: http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours2.htm) 
"The range of markings on a tan pointed dog are very restricted. Red (tan) appears as pips above the eyes, on the sides of the muzzle extending to the cheeks, as pips on the cheeks, on the front of the neck just below the head, as two triangular patches on the front of the chest, on the lower legs and feet (and inside of the legs), and as a patch underneath the tail (and sometimes along the bottom edge of the tail too). (...) Sometimes black marks are present on the toes." (2017-10-30: http://www.doggenetics.co.uk/tan.html)
To become tan pointed a dog needs to be 'atat' at the A locus, and 'kyky' at the K locus. It also needs to have an E or Em at the E locus.
More information about tan points, and its inheritance
here, here, here and here.
     
 Några andra raser som kan ha tantecken:
 Some other breeds that can be tan pointed:
alpenländische dachsbracke, amerikansk cocker  spaniel, australian cattledog, berner sennenberner niederlaufhund, black and tan coonhound, chihuahuacolliedobermann, griffon belge, king charles spanielsmålandsstövare, tax

SKIMMEL - ROAN

 "roan...detsamma som skimmel" ( Willes R 1992: Hundraser A-Ö )
"skimmel
(…) är en blandning av vita och pigmenterade hårstrån. (…) På engelska heter teckningen roan, och det händer att man härhemma ibland hör swengelskan ‘roaning’ istället för det vedertagna skimmel.
Som små är skimmelfärgade valpar nästan kritvita och man kan då endast urskilja minimala och mycket diffusa pigmentprickar
(…) Det förekommer ofta också större fläckar på kroppen
(…)Varefter valpen växer förstärks de små pigmentprickarna och effekten blir att hela fält synes blå - istället för svarta, som de egentligen är - genom (...) finblandningen av svarta och vita hårstrån.
Det är bara det synnerligen små pigmentfläckarna som kallas skimmel eller roan. När den vita bottenfärgen har riktigt stora fläckar eller mantelteckning och endast småprickighet förekommer på ben och nos, talar man i vissa raser om skäck-teckning. Men numera förenklar man betydligt och kallar dem vit & leverbrun, vit med svart eller vilken färg det nu gäller."
(Willes R 1997: Hundsport 12/1997; Alla färger tillåtna)  
”Det verkar finnas alla kombinationer vad gäller proportionerna på blandningen av hårstråna, från mycket mycket mörk roan, till den allra ljusaste roan (...)
OBS : Trampdynorna på roans är alltid fullständigt pigmenterade. De är helt svarta på blue roans och bruna på liver roans. Det enda undantaget är när de är nyfödda. Då har varje fot en helt pigmenterad linje runt ytterkanten av trampdynan. Successivt fylls det i med pigment dag för dag tills trampdynan är helt täckt vid ungefär 10 dagars ålder.” (2013-07-01: http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours3.htm översättn CN)
Se exempel på pigmentskillnader på valpar här, här, här och här. Ovan brunskimmel Vätterbygdens Frederic Chopin 3 dagar gammal, nedan 8 veckor respektive 2 år.

 Above liver roan Vätterbygdens Frederic Chopin at 3 days old, below at 8 weeks, and at two years old.
 


 Liver roan, blue roan, blue roan & tan fieldar födda kring början av 1980-talet.
 Liver roan, blue roan, blue roan & tan field spaniels born around 1980.


 Trampdynorna på två dagar gammal brunskimmel fieldvalp.
 
The pads of a two days old liver roan pup.

 
 Trampdynorna på tre dagar gammal brunskimmel fieldvalp.
 The pads of a three days old liver roan pup.


 "Roan
Fine mixture of coloured hairs alternating with white hairs (e.g. Italian Spinone). (The Kennel Club Glossary of Canine Terms Introduction 2018-10-13: https://www.thekennelclub.org.uk/media/471961/glos_of_terms_rtf.pdf)
Frequently a blue-gray or iron-gray, this color is the fine mixing of colored hairs with white hairs. For example, a blue roan is a coat comprised of black and white hairs." (American Kennel Club Glossary 2018-10-13: https://www.akc.org/about/glossary/)    
"Some roans are quite deep with a high proportion of black (in the blues), liver (in the liver/chocolate roans) (...) hairs compared to white hairs present in the roaned areas of the skin. There seems to be every combination of proportion of (...) mixed hairs right from very, very dark roan down to the lightest of roans (...) where the white hairs are present in much higher proportion than the coloured hairs on the roaned areas of the coat. (...)
NOTE: The soles of the feet of roans are always fully pigmented.  They will be completely black in blues (…) and brown in liver/chocolate roans (…) . The only exception to this is when they are new born puppies. At this time, each foot will have a fully pigmented line around the outer edge of the sole. The line will gradually be in filled with pigment appearing daily until completely covered at about 10 days old.” (20130701: http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours3.htm)

See examples of pigmentation differences in puppies here, here, here and here.

 Några andra raser som kan vara roan (skimmel):
 Some other breeds that can be roan:
lagottoromagnolo, basset bleude gascogne, korthårigvorsteh, wachtelhund, strävhårigvorsteh, cocker spaniel, epagneulbleudepicardie, breton, epagneul de pont audemer, epagneul picard, grand bleu de gascogne, bracco italianogriffon bleu de gascogne, långhårigvorsteh, stor münsterländer, liten münsterländer, luzernerstövare, spinone

SVART OCH VITT, LEVERBRUNT OCH VITT - BLACK AND WHITE, LIVER AND WHITE
(obs! se standarden gällande godkända färger på field - note! see the standard for approved colours of the FS)
          
 " - Svart & vit. Huden på de opigmenterade vita fälten är rosa med antingen inga småprickar eller väldigt få småprickar med svartpigmenterad hud. (…) Trampdynorna har avskilda områden med svart och vitt/rosa.
- Leverbrun & vit
(…) De opigmenterade vita/rosa hudområdena kan ha några  bruna småprickar.  Trampdynorna har avskilda områden med brunt och vitt/rosa.” (20130701: http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours4.htm översättn CN)
" 
Svart & vit (med svarta småprickar) (…) De rosa hudområdena är beströdda med svartpigmenterad hud som ger svarta småprickar i pälsen. Dessa småprickar kan vara få till antalet eller tätt utspridda vilket kan ge en illusion av nästan ljust roan. Genetiskt är detta dock en annan färgteckning, och kan skiljas från en äkta ljus roan genom att titta på trampdynorna. På en hund med småprickar följer trampdynornas färg kroppens färgteckning och har avskilda områden av svart och vitt/rosa. På en roan är de helt svarta.
- Leverbrun & vit (med bruna småprickar)
(…) Trampdynorna har avskilda områden med brunt och vitt/rosa. (...)
Nyfödda valpar visar inga småprickar men inom några veckor utvecklas dessa allteftersom valpen växer.”
(2013-07-01: http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours3.htm översättn CN)

Se exempel på skillnader i pigment hos valpar här, här, här and här.

 
 Tv brun och vit springer spaniel. Th svart och vit springer spaniel, foto Diana Rydberg.
 At left a liver & white English Springer Spaniel. At right a black & white ESS, photo by Diana Rydberg.


 Trampdynorna på två dagar gammal brun & vit fieldvalp.
 
The pads on a two days old liver & white Field pup.


 Symphonie de Clissac var registrerad som brun & vit i sitt hemland, men jag registrerade henne som liver roan då jag tyckte hon ju ändå hade en del småprickar, men enligt definitionerna ovan och nedan var hon brun & vit, då hon även i vuxen ålder hade opigmenterade vita/rosa fält på och eller mellan trampdynorna samt rosa hud i de ljusa pälsområdena.
 Symphonie de Clissac was registered as a liver & white in her birth country, I registered her as a liver roan as I thought she had quite a few spots, but by the above and below mentioned definitions she was a liver & white (ticked) as she also as an adult had definite areas of white/pink on and or between her pads, and pink skin under the light coat areas.

 “- Black & White. The skin of the unpigmented white area is pink with either no spots or very few spots of black pigmented skin. (...) The soles of the feet have definite areas of black and white/pink.
- Liver & White (...)The unpigmented white/pink areas of skin may have some brown spots. (...) The soles of the feet have definite areas of brown and white/pink”
(20130701: http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours4.htm)
"- Black & White (ticked with flecks of black) (...) The pink areas of skin are sprinkled with small areas of black pigmented skin giving rise to black flecks of hair. These flecks may be few in number or quite densely spread giving an illusion of almost light roan in appearance. Genetically this is quite a different colour however, and can be distinguished by a true light roan by looking at the soles of the feet. On a ticked dog, the soles follow the main body pattern and will have definite areas of black and white/pink contained within the soles. On a roan, they will be all black. 
- Liver & White (ticked with flecks of brown)
(...) The soles of the feet have definite areas of brown and white/pink. (...)
Newborn pups show no ticking but within a few weeks this develops increasingly as the pup matures. ”
(20130701: http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours3.htm)          
See examples of pigmentation differences in puppies here, here, here and here.

 Några raser som kan vara svartvita, brunvita:
 Some breeds that can be liver/white, black/white:
liten munsterländer, papillon, borzoi, engelsk springer spaniel, bordercollie, cocker spaniel, wachtelhundstabyhoun, landseer, gammel dansk hönsehund, foxterrier

      RÖD, ORANGE, GYLLENE - RED, ORANGE, GOLDEN
(obs! se standarden gällande godkända färger på field - note! see the standard for approved colours of the FS)

 En genetiskt röd hund kan variera från ljust gräddfärgad till mörkt röd. Gyllene, orange och rött orsakas alltså alla av samma gen. Se ex här och här. En röd hund kan ha svart som bas då med svart nostryffel (se här och här), eller leverbrunt som bas då med brun nostryffel (se ex här och här).
  För att bli röd/orange/gyllene måste hunden vara 'ee' på E-lokus. En röd/orange/gyllene med svart nostryffel har också minst ett 'B' på B-lokus. En röd/orange/gyllene med brun nostryffel har 'bb' på B-lokus.
För att vara säker på att inte få röda/orange/gyllene valpar - gentesta och se till att ingen av föräldrarna har 'e' på E-lokus, eller, se till att minst ena föräldern är 'EE', 'EmE' eller 'EmEm' på E-lokus (då kan man använda en röd/orange/gyllene eller en anlagsbärare utan att valparna blir röda/orange/gyllene). För att inte sprida den röda/orange/gyllene genen - gentesta och använd inte en hund som har 'e' på E-lokus.
Mer information om gyllene/orange/rött, och om hur det nedärvs, se härhär, här, här, här.

 Red, orange, golden are all caused by the same gene causing red. A genetically red dog can vary in shade from a light cream to dark red. Example here and here. A red/orange/golden can be black based with black nose (see here and here), or brown based with a liver nose (see here and here).
To become red/orange/golden a dog need to be 'ee' on the E locus. A red/orange/golden with a black nose also has at least one 'B' at the B locus. A red/orange/golden with a liver nose has 'bb' on the B locus.
To be sure not to get red/orange/golden puppies - do gene tests and see to that none of the parents carry 'e' on the E locus, or, see to that at least one parent has 'EE', 'EmE' or 'EmEm' on the E locus (then a red/orange/golden or a carrier can be used without any puppies becoming red/orange/golden).
To not spread the red/orange/golden gene - gene test and do not use a dog carrying 'e' at the E locus.

More information about red/orange/golden and about its inheritance see herehere, hereherehere.


 Några raser som kan vara röda, orange, gyllene:
 
Some breeds that can be red, orange, golden:
röd/red -  cavalier king charles spaniel, cocker   spaniel , wachtel hund , irländsk   röd   setter
orange/orange - epagneul   breton , cocker   spaniel
gyllene/golden - cocker   spaniel , golden retriever


SOBEL - SABLE
(obs! se standarden gällande godkända färger på field - note! see the standard for approved colours of the FS)

 "Sobel (...) kan grovt beskrivas som tantecken som "fått fnatt" (...). Områdena där tantecknen finns på en normalt tantecknad hund, sprids till slut ut under hela pälsen. På en valp är det tätt med mörkt hår, men allteftersom hunden växer minskar det mörka och sobelfärgen som är ljusare, ökar. (...) Ibland kan man se att det är en sobel redan vid födseln, men ofta börjar sobelfärgen inte synas förrän vid några veckors ålder." (2017-08-05: www.sable-cockers.com/SableExplained.html översättn CN)
"soblar(...) är röda hundar med bruna och svarta hårstrån på huvudet, öronen och ryggen i ett speciellt mönster (...). Skuggningen kan vara mycket ljus (bara några strödda mörka hårstrån i ett otydligt mönster), eller mycket mörk och distinkt. Ett utmärkande drag är "änkesnibben" i pannan, där det bruna eller svarta bildar en spets" (2017-01-20: http://www.doggenetics.co.uk/tan.html , översättn CN )
"Det speciella med sobeln är deras två olikfärgade hårstrån. Tittar man i pälsen på en sobelfärgad hund kan man se en röd botten."(2017-01-20:
http://www.kennelcockett.se/Projektarbete/Sobel.htm )
På cocker ser sobelvalpar ibland ut som om de vore tantecknade när de är riktigt små, men tittar man närmre i ansiktet kommer det tan även på övre ögonlocken på sobelvalparna (
foton , foton , foton ), till skillnad mot de tantecknade ( foton , foton ) där tan bara kommer i ögonbrynen. 
På vuxna kan sobelteckningen skifta från de som ser nästan helt röda ut ( foto , foto , foton , foto ), till de som ser ut som en black & tan eller liver & tan med mycket tan ( foto , foton , foton , foton ).
      För att bli sobel måste hunden vara 'ayay' eller 'ayat' på A-lokus och 'kyky' på K-lokus. Den måste också ha ett E eller Em på E-lokus.
För att vara säker på att inte få sobel valpar - gentesta och se till att ingen av föräldrarna har 'ay' på A-lokus om båda har 'ky' på K-lokus, eller, se till att minst ena föräldern är 'KBKB' på K-lokus (då kan man använda en sobel eller sobelanlagsbärare utan att valparna blir sobel). För att inte sprida sobelgenen - gentesta och använd inte en hund som har 'ay' på A-lokus.
Mer information om sobel, och om hur det nedärvs se 
här , här , här och här
.


 Brun sobel cocker som nästan ser ut att vara liver & tan , tack för fotolån kennel Cockett .
     Liver sable cocker looking almost liver & tan, photo thanks to kennel Cockett.


 Brun sobel cocker som nästan ser ut att vara röd, tack för fotolån kennel Milovi.
 Liver sable cocker looking almost red, photo thanks to kennel Milovi.
     
 "Sable (...) can basically be explained as tan points "Gone Wild" (...). The area where the tan points are on a normal tan pointed dog, spread out all under the coat eventually. As a pup, the darker hair will be dense, but as the dog ages, the darker hair becomes less and the sabling which is the light colour will increase. (...) Occasionally you can tell a sable at birth, but often the sabling doesn't start to appear until the pup is a few weeks old."(20170805: www.sable-cockers.com/SableExplained.html) 
“sables (…) are red dogs with brown and black hairs covering the top of the head, ears and back, in a distinctive pattern (…). The shading can be very light (just some scattered dark hairs forming a rough pattern), or very dark and distinct. A distinctive feature is the "widow's peak" on the forehead, where the brown or black forms a point” (2017-01-20: http://www.doggenetics.co.uk/tan.html )
"Special about sables are their two coloured hairs. When you look into the coat of a sable you can see red at the bottom." (2017-01-20: http://www.kennelcockett.se/Projektarbete/Sobel.htm , translation by CN )
In English Cockers sable puppies sometimes look like they are tan pointed as very young, but if you take a closer look in their faces they also get tan on the upper eye lids ( foton , foton , foton ) , while tan pointed puppies ( foton , foton ) on the other hand only get tan points in the eye brows. 
On an adult the sable pattern can make the dog look from almost clear red (foto, foto, foton, foto), to a black & tan or liver & tan with lots of tan (foto, foton, foton, foton).    
To become sable a dog needs to be 'ayay' or 'ayat' at the A locus, and 'kyky' at the K locus. It also needs to have an E or Em at the E locus.
To be sure not to get sable pups - do gene tests and see to that none of the parents carry 'ay' at the A locus if both carry 'ky' at K locus, or, that at least one parent is 'KBKB' at the K locus (this second way you can use a sable dog or sable carrier without getting sable pups). To not spread the sable gene - do gene tests and don't use a dog carrying 'ay' at the A locus.
More information about sable, and its inheritance here, here, here and here.


 Några raser som kan vara sobel:
 
Some breeds that can be sable:
english  cocker spaniel, shetlandsheepdog, collie, chihuahua.     


 LITE HISTORIA
 A LITTLE BIT OF HISTORY


Från början var alla fieldar svarta, en period var de flerfärgade vanligare än de enfärgade, men idag är de allra flesta leverbruna, med eller utan vit/roan bröstfläck.
"Många enfärgade fieldar har en vit bröstfläck och detta har alltid varit tillåtet sedan springer spanielinblandningarna på 1920/30-talen." (Grayson P 1994: The History and Management of the Field Spaniel, översättn CN)

  
 Tv brun och vit - och th svart och vit springer spaniel, foto Diana Rydberg.
 At left a liver & white english springer spaniel, at right a black & white english springer spaniel.

 "It was the keen shooting men of the early 1920s who saved the breed from extinction. Needing a strong dog to work heavy cover such as blackthorn they crossed what was left of the old Field lines, both black and coloured, with English Springers, thereby combining the the speed of the Springer with the weight and strength of the Field. (...)The Field Spaniel Society altered the colours in the Standard, banning both liver and white and black and white in order to distinguish the breed from their close relations the Springers. However, in 1929 the President Mr Mortimer Smith showed and won with one of his most beautiful Fields, the black and white ticked Ch Wribbenhall Whitewash" (Grayson P 1992: KENNEL GAZETTE November 1992; The Coloured Field)
 "Det var jägarna som under det tidiga 1920-talet räddade rasen från utrotning. Då de behövde en stark hund som kunde arbeta i tjocka tätningar som björnbärssnår, korsade de vad som var kvar av de gamla fieldlinjerna, både flerfärgade och svarta, med engelska springer spaniels. Därigenom kombinerade de springerns fart med fieldens vikt och styrka. (...)The Field Spaniel Society ändrade färgerna i standarden och förbjöd både leverbrun & vit och svart & vit, detta för att skilja rasen från dess nära släkting den engelska springer spanieln. Trots detta ställde klubbens ordförande Mr Mortimer Smith år 1929 ut och vann med en av sina vackraste field spaniels, den black and white ticked Ch Wribbehall Whitewash(Grayson P 1992: KENNEL GAZETTE November 1992; The Coloured Field, översättn CN)


 ATT AVLA FÖR FÄRG, NEDÄRVNING
 TO BREED FOR COLOUR, INHERITANCE

 Gentest

Idag finns gentest för många färger på hund. De lokus och alleler som verkar vara relevanta för field är dessa:
E-lokus:
'Em' - mörk mask i ansiktet, och är dominant över
'E' - svart/brunt (snarare icke rött/orange/gyllene), som är dominant över
'e' - rött/orange/gyllene. 
B-lokus:
'B' - svart, som är dominant över
'b' - brunt.

K-lokus:
'KB' - tillåter ej tantecken (och ej sobel och ej mask) att synas, och är dominant över
'ky' - tillåter tantecken (och sobel och mask) att synas. 
A-lokus:
'ay' - sobel, som är dominant över
'at' - tantecken. 
S-lokus:
'S' - enfärgat (icke brokigt), som är dominant över
'sp' - brokigt.
T-lokus: ’T’ - skimmel
 (roan) är dominant över ’t’ - klartecknat, men än finns det inte gentest för klartecknat respektive roan (skimmel). 


 Gene tests

Today there are gene tests for many dog colours. The loci and alleles that seem relevant for Fields are theese :
E-locus:
'Em' - dark facial mask, which is dominant over
'E' - black/brown (or rather not red/orange/golden), which is dominant over
'e' - red/orange/golden.
B-locus:
'B' - black, which is dominant over
'b' - brown.

K-locus:
'KB' - does not allow tan points (or sable or mask) to be seen, which is dominant over
'ky' - allows tanpoints (and sable and mask) to be seen.
A-locus:
'ay' - sable, which is dominant over
'at' - tan points.
S-locus:
'S' - solid, which is dominant over
'sp' - piebald (colour broken with white).
T-locus: ’T’ - roan is dominant over ’t’ - clear or ticked, but there are no gene tests yet to determine roan or clear/ticked. 

_______________________________________

OBS Nedan ej uppdaterat.
NOTE below is not fully updated.


1 Svart respektive leverbrunt

1.1 Hur gör man för att få svarta valpar?
För att få svarta valpar måste minst ena föräldern vara svart.
Vill man ha så många svarta som möjligt och så få leverbruna som möjligt ska man
i första hand para två svarta med varandra vilka båda har dubbelt anlag för svart vilket ger 100% svart,
eller para en svart med dubbelt anlag för svart med en svart som har anlag för leverbrunt vilket ger 100% svart,
eller para en svart med dubbelt anlag för svart med en leverbrun vilket ger 100% svart,
i andra hand para två svarta med varandra som båda har anlag för leverbrunt vilket statistiskt ger 75% svart och 25% leverbrunt,
i tredje hand para en svart med anlag för leverbrunt med en leverbrun vilket statistiskt ger 50% svart och 50% leverbrunt.

1.2 Hur gör man för att få leverbruna valpar?
För att få leverbruna valpar måste båda föräldrarna ha anlag för leverbrunt.
Vill man ha så många leverbruna som möjligt och så få svarta som möjligt ska man i första hand para leverbrun med leverbrun vilket ger 100% leverbrunt,
i andra hand para en leverbrun med en svart som har anlag för leverbrunt vilket statistiskt ger 50% leverbrunt och 50% svart,
i tredje hand para två svarta med varandra som båda har anlag för leverbrunt vilket statistiskt ger 25% leverbrunt och 75% svart.

1.3 Hur vet man om hunden har anlag för svart?
Om hunden är svart har den anlag för svart.
Det finns också gentest som visar på om hunden har dubbelt anlag för svart - BB, eller ett anlag för svart och ett dolt anlag för brunt - Bb.
Det enda sättet att utan gentest vara hyfsat säker på att hunden har dubbelt anlag för svart, är först och främst att den svarta hunden har två svarta föräldrar, plus att alla valpar efter den är svarta även när den andra parten är leverbrun eller har anlag för leverbrunt.

1.4 Hur vet man om hunden har anlag för leverbrunt?
Det finns gentest som visar om hunden har dubbelt anlag för brunt - bb, eller om den har ett anlag för svart och ett dolt anlag för brunt - Bb.
En hund som själv är leverbrun har dubbelt anlag för leverbrunt. En svart hund som har en förälder eller en avkomma som är leverbrun, har anlag för leverbrunt. Detta är de tre varianter som utan gentest helt säkert talar om att en hund har anlag för leverbrunt.

2 Tantecken

2.1 Hur gör man för att få icke tantecknade valpar?
För att få icke tantecknade (förkortat icketan) valpar måste minst ena föräldern vara icketan.
Vill man ha så många icketan som möjligt och så få tantecknade som möjligt ska man
i första hand para två icketan som båda har dubbelt anlag för icketan vilket ger 100% icketan, eller para en icketan med dubbelt anlag för icketan med en icketan som har anlag för tantecknat vilket ger 100% icketan,
i andra hand para två icketan med varandra som båda har anlag för tantecknat vilket statistiskt ger 75% icketan och 25% tantecknade,
i tredje hand para en icketan med anlag för tantecknat med en tantecknad vilket statistiskt ger 50% icketan och 50% tantecknade.
OBS Se ny forskning gällande tanteckning här.

2.2 Hur gör man för att få tantecknade valpar?
För att få tantecknade valpar måste båda föräldrarna ha anlag för tantecken.
Vill man ha så många tantecknade som möjligt och så få icketan som möjligt ska man
i första hand para tantecknad med tantecknad vilket ger 100% tantecknat,
i andra hand para en tantecknad med en icketan som har anlag för tantecken vilket statistiskt ger 50% tantecknat och 50% icketan,
i tredje hand para två icketan med varandra som båda har anlag för tantecken vilket statistiskt ger 25% tantecknat och 75% icketan.
OBS Se ny forskning gällande tanteckning här.

2.3 Hur vet man om hunden har anlag för icke tantecken?
Det finns gentest som påvisar tantecken eller icke via K- och A-locus. Test för K-locus visar på om en icketan hund har dubbelt anlag för icketan - KbKb, eller ett anlag för icketan och ett dolt anlag som tillåter tantecken - Kbky.
Om hunden är icke tantecknad har den anlag för icke tantecken.
Det enda sättet att utan gentest vara hyfsat säker på att hunden har dubbelt anlag för icketan, är först och främst att den har två icketan föräldrar, plus att alla valpar efter den alla är icketan även när den andra parten är tantecknad eller har anlag för tantecken.

2.4 Hur vet man om hunden har anlag för tantecken?
Det finns gentest som påvisar tantecken via K- och A-locus. Test för K-locus visar på om en icketan hund har dubbelt anlag för icketan - KbKb, eller ett anlag för icketan och ett som tillåter tantecken - Kbky, och visar att en tantecknad hund har dubbelt anlag som tillåter tan - kyky. Men för att bli tantecknad måste hunden också på A-locus vara - atat.
En hund som själv är tantecknad har dubbelt anlag för tantecken. En icke tantecknad hund som har en förälder eller en avkomma som är tantecknad, har anlag för tantecken. Detta är de tre varianter som helt säkert talar om att en hund har anlag för tantecken.
Men, på icke tantecknade hundar som man vet har anlag för tantecken kan det ofta lysa igenom svaga tantecken, tex i ögonbrynen eller under svansen. Man kan alltså misstänka att icke tantecknade hundar där det lyser igenom svaga tantecken, har anlag för tantecken.

3 Enfärgat respektive brokigt

3.1 Hur gör man för att få enfärgade valpar?
För att få enfärgade (icke brokiga) valpar måste minst ena föräldern vara enfärgad.
Vill man ha så många enfärgade som möjligt och så få brokiga som möjligt ska man
i första hand para två enfärgade vilka båda har dubbelt anlag för enfärgat vilket ger 100% enfärgade,
eller para en enfärgad med dubbelt anlag för enfärgat med en enfärgad som har anlag för brokigt vilket ger 100% enfärgade,
eller para en enfärgad med dubbelt anlag för enfärgat med en brokig vilket ger 100% enfärgade,
i andra hand para två enfärgade med varandra vilka båda har anlag för brokigt vilket statistiskt ger 75% enfärgade och 25% brokiga,
i tredje hand para en enfärgad med anlag för brokigt med en brokig vilket statistiskt ger 50% enfärgade och 50% brokiga.

3.2 Hur gör man för att få brokiga valpar?

För att få brokiga valpar måste båda föräldrarna ha anlag för brokigt. 
Vill man ha så många brokiga som möjligt och så få enfärgade (icke brokiga) som möjligt ska man 
i första hand para brokig med brokig vilket ger 100% brokigt,
i andra hand para en brokig med en enfärgad som har anlag för brokigt vilket statistiskt ger 50% brokiga och 50% enfärgade,
i tredje hand para två enfärgade med varandra vilka båda har anlag för brokigt vilket statistiskt ger 25% brokigt och 75% enfärgade.

3.3 Hur vet man om hunden har anlag för enfärgat?
Det finns gentest som informerar om den enfärgade hunden har dubbelt anlag för enfärgat - N/N (el SS), eller ett anlag för enfärgat och ett dolt anlag för brokigt - S/N (el Ssp).
Om hunden är enfärgad (icke brokig) har den anlag för enfärgat.
Det enda sättet att utan gentest vara hyfsat säker på att hunden har dubbelt anlag för enfärgat, är först och främst att den har två enfärgade föräldrar, plus att alla valpar efter den är enfärgade även när den andra parten är brokig eller har anlag för brokigt.

3.4 Hur vet man om hunden har anlag för brokigt?
Det finns gentest som informerar om hunden har dubbelt anlag för brokigt (dvs själv är brokig) - S/S (el spsp), om den enfärgade hunden har ett dolt anlag för brokigt - S/N (el Ssp), eller inget anlag för brokigt N/N (SS)
. Olika gentestföretag använder olika boktavsbeteckningar för resultat på S-locus.
En hund som själv är brokig har dubbelt anlag för brokigt. En enfärgad (icke brokig) hund som har en förälder eller en avkomma som är brokig, har anlag för brokigt. Detta är de tre varianter som utan gentest helt säkert talar om att en hund har anlag för brokigt.
Men, enfärgade hundar som man vet har anlag för brokigt har ofta vit eller roan bröstfläck. Man kan alltså misstänka att enfärgade hundar som har vit el roan bröstfläck har anlag för brokigt. Dock bara misstänka då vit fläck på bröstet eller på en tå etc även förekommer på raser som bara har enfärgade individer. Den vita färgfläcken beror då på en 'miss' under fosterstadiet då färgpigmentet blev till.


 Både brune Trigger och svarta Tara på bilden ovan har anlag för brokigt. Vi kan misstänka det då båda har bröstfläck, och vi vet det då Triggers brokiga son Dixi på bilden nedan i sin tur är pappa till Tara.


4 Roan (skimmel) respektive klartecknat (skäck, leverbrun & vit, svart & vit)

4.1 Hur gör man för att få roan valpar?
För att få roan valpar måste minst ena föräldern ha anlag för roan och båda föräldrarna ha anlag för brokigt.
Vill man ha så många roan som möjligt ska man
i första hand para två roan med varandra vilka båda har dubbelt anlag för roan vilket ger 100% roan,
eller para en roan med dubbelt anlag för roan med en roan som har anlag för klartecknat vilket ger 100% roan,
eller para en roan med dubbelt anlag för roan med en klartecknad vilket ger 100% roan,
i andra hand para två roan med varandra vilka båda har anlag för klartecknat vilket statistiskt ger 75% roan och 25% klartecknat,
i tredje hand para en roan med anlag för klartecknat med en klartecknad vilket statistiskt ger 50% roan och 50% klartecknat,
eller para en enfärgad (icke brokig) med anlag för brokigt och dubbelt anlag för roan med en klartecknad eller en roan vilket statistiskt ger 50% enfärgat och 50% roan,
eller para en roan med dubbelt anlag för roan med en enfärgad som har anlag för roan eller klartecknat vilket statistiskt ger 50% enfärgat och 50% roan,
i fjärde hand para en roan med anlag för klartecknat med en enfärgad som har anlag för roan och klartecknat vilket statistiskt ger 50% enfärgat, 37,5% roan, 12,5% klartecknat,
i femte hand para en roan med anlag för klartecknat med en enfärgad som har dubbelt anlag för klartecknat vilket statistiskt ger 50% enfärgat, 25% roan och 25% klartecknat,
i sjätte hand para två enfärgade hundar med varandra där båda har ett anlag för klartecknat och ett anlag för roan, vilket statistiskt ger 75% enfärgat, 18,75% roan och 6,25% klartecknat,
i sjunde hand para två enfärgade hundar med varandra där den ena har dubbelt anlag för klartecknat och den andra ett anlag för klartecknat och ett för roan, vilket statistiskt ger 75% enfärgat, 12,5% roan och 12,5% klartecknat.

4.2 Hur vet man om hunden har anlag för roan?
Ännu finns inget gentest vad gäller roan respektive klartecknat.
Om hunden är roan har den anlag för roan. Om en enfärgad hund har roan avkomma med en klartecknad hund har den enfärgade hunden anlag för roan.
Det enda sättet att vara hyfsat säker på att hunden har dubbelt anlag för roan, är först och främst att den har två roan föräldrar, eller har en roan förälder och en enfärgad förälder med anlag för roan, eller har två enfärgade föräldrar som båda har anlag för roan, plus att alla brokiga valpar efter den är roan, även när den andra parten är klartecknad eller har anlag för klartecknat.
Om en enfärgad hund har en roan bröstfläck istället för vit bröstfläck kan man misstänka att hunden har anlag för roan.

4.3 Hur vet man om hunden har anlag för klartecknat?
Ännu finns inget gentest vad gäller roan respektive klartecknat.
En hund som själv är klartecknad har dubbelt anlag för klartecknat. En hund som har en förälder eller en avkomma som är klartecknad, har anlag för klartecknat. Detta är de tre varianter som helt säkert talar om att en hund har anlag för klartecknat.
Det enda sättet att vara hyfsat säker på att den enfärgade hunden har dubbelt anlag för klartecknat, är först och främst att den har två föräldrar som båda har anlag för klartecknat, plus, att den har ett stort antal valpar efter sig där alla brokiga är klartecknade när den andra parten är klartecknad eller har dubbelt anlag för klartecknat.
Om en enfärgad hund har vit bröstfläck istället för roan bröstfläck kan man misstänka att hunden har anlag för klartecknat.

5 Info om red, orange, golden kommer så småningom.
Det finns gentest som informerar om hunden har dubbelt ee-anlag dvs själv är röd/orange/gyllene, eller har ett dolt anlag för röd/orange/gyllene - e.

6 Info om sobel kommer så småningom.
Det finns gentest som informerar om hunden har dubbelt sobelanlag - AyAy, ett sobelanlag - Ay, eller inget, samt om hunden har dubbelt anlag som inte tillåter sobel att synas - KBKB, om den har ett sådant och ett anlag som tillåter sobel att synas KBky, eller dubbelt anlag som tillåter sobel att synas - kyky.
 

 Vilka färger det kan bli i olika färgkombinationer
av de färger som nämns i standarden
(uppdatering vad gäller red, orange, golden kommer så småningom)
 What colours can be produced
from the colours mentioned in the standard
(info about red, orange, golden will come eventually)

Black + black 
,
black + blue roan,
black + black & tan,
black + blue roan & tan,
black + black/white,
black + black/white & tan,
black + liver,
black + liver roan,
black + liver & tan,
black + liver roan & tan,
black + liver/white,
black + liver/white & tan,
black & tan + blue roan,
black & tan + black/white
,
black & tan + liver,
black & tan + liver roan,
black & tan + liver/white,
blue roan + liver
,
blue roan + liver & tan,
blue roan & tan + liver,
black/white + liver,
black/white + liver & tan
or
black/white & tan + liver
= black, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, all colours and markings mentioned in the standard; black, blue roan, black & tan, blue roan & tan, black/white, black/white & tan, liver, liver roan, liver & tan, liver roan & tan, liver/white, liver/white & tan.

Black & tan + black & tan
black & tan + blue roan & tan,
black & tan + black/white & tan,
black & tan + liver & tan,
black & tan + liver roan & tan,
black & tan + liver/white & tan,
blue roan & tan + liver & tan
or
black/white & tan + liver & tan 

= black & tan, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, blue roan & tan, black/white & tan, liver & tan, liver roan & tan, liver/white & tan.

Blue roan + blue roan,
blue roan + blue roan & tan,
blue roan + black/white,
blue roan + black/white & tan,
blue roan + liver roan,
blue roan + liver roan & tan,
blue roan + liver/white,
blue roan + liver/white & tan,
blue roan & tan + black/white,
blue roan & tan + liver roan,
blue roan & tan + liver/white,
black/white + liver roan,
black/white + liver roan & tan
or
black/white & tan + liver roan
= blue roan, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, blue roan & tan, black/white, black/white & tan, liver roan, liver roan & tan, liver/white, liver/white & tan.

Blue roan & tan + blue roan & tan,
blue roan & tan + black/white & tan,
blue roan & tan + liver roan & tan,
blue roan & tan + liver/white & tanor
black/white & tan + liver roan & tan 

= blue roan & tan, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, black/white & tan, liver roan & tan, liver/white & tan.

Black/white + black/white,
black/white + black/white & tan,
black/white + liver/white,
black/white + liver/white & tanor
black/white & tan + liver/white 

= black/white, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, black/white & tan, liver/white, liver/white & tan.

Black/white & tan + black/white & tanor
black/white & tan + liver/white & tan
= black/white & tan, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, liver/white & tan.

Liver + liver 
,
liver + liver roan,
liver + liver & tan,
liver + liver roan & tan,
liver + liver/white,
liver + liver/white & tan,
liver & tan + liver roanor
liver & tan + liver/white 

= liver, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, liver roan, liver & tan, liver roan & tan, liver/white, liver/white & tan.

Liver & tan + liver & tan,
liver & tan + liver roan & tanor
liver & tan + liver/white & tan
= liver & tan, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, liver roan & tan, liver/white & tan.

Liver roan + liver roan 
,
liver roan + liver roan & tan,
liver roan + liver/white,
liver roan + liver/white & tanor
liver roan & tan + liver/white 

= liver roan, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, liver roan & tan, liver/white, liver/white & tan.

Liver roan & tan + liver roan & tanor
liver roan & tan + liver/white & tan
= liver roan & tan, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, liver/white & tan.

Liver/white + liver/whiteor
liver/white + liver/white & tan
= liver/white, 
but can also produce, depending of the genes carried by the parents, liver/white & tan.

Liver/white & tan + liver/white & tan
= liver/white & tan.

 Kontakta mig om du vill veta hur stor andel av varje färg man kan förvänta sig i en viss avelskombination! - 
 Contact me if you want to know the percentage of each colour you can expect from a certain combination! 


 FÄRGNEDÄRVNING, HUR DET BLIR SOM DET BLIR

"s.k. recessiva eller vikande anlag (…) måste, för att komma till synes, finnas i dubbel upplaga hos individen, dvs. att de måste finnas hos båda föräldradjuren.
Motsatsen är dominant eller täckande anlag, där det räcker att anlaget kommer från den ena föräldern för att synas.(Haave K 1995: COCKER SPANIEL en rasmonografi av Kari Haave)

"Leverbrunt är recessivt till svart i alla raser där färgnedärvningen har analyserats, och denna nedärvningsgång bekräftades även hos field spaniel. Detta innebär helt enkelt att från svarta föräldrar kan man få leverbruna valpar, men inte tvärtom.” (Robinson R 1996: Colour Inheritance in the Field Spaniel, översättning CN)

"tan-teckning (…) nedärvs oberoende av övriga färger. Anlaget måste finnas i dubbel uppsättning, dvs. hos båda föräldrarna, för att teckningen skall framträda. (…)
Man kan ibland skönja en (…) hunds anlag för denna teckning genom att svaga tecken på tan-mönstret kan synas i soljus." (Haave K 1995: COCKER SPANIEL en rasmonografi av Kari Haave)

Roan produceras genom en kombination av två olika gener vilka är kända som brokigt, respektive melering. (…)
Den brokiga teckningen nedärvs som recessivt till enfärgat. (…)
Meleringgenen nedärvs som dominant över icke-melering, d.v.s. två klartecknat brokiga hundar kan inte producera roantecknade valpar, men två roantecknade hundar kan producera klartecknat brokiga valpar. (…)
Vad beträffar nedärvningen av mängden melering så kontrolleras denna av modifierande polygener. Om en speciell mängd melering är önskad, kan man bara få fram den om man parar två hundar med just den mängden melering. Alltså är rekommendationen att para roan med roan och att använda speciellt utvalda hundar med rätt mängd melering.” (Robinson R 1996: Colour Inheritance in the Field Spaniel, översättning Cia Norberg)
"Ofta (men inte alltid) visar sig det (…)
 att valpar med brokigt anlag föds med en liten strimma av vitt på bröstet eller mellan trampdynorna. Valpar kan även födas med vitt på nosen. 
Det är förvånansvärt hur ofta dessa 
(...) färgningar’ växer bort med tiden, kanske inte tills valpen är leveransklar vid åtta veckor - men fläcken är ofta borta när valpen kommer upp i nio månaders ålder.” (Haave K 1995: COCKER SPANIEL en rasmonografi av Kari Haave)


 Denna artikel nedan skrevs innan de senaste upptäckterna inom genetiken kring tantecken, så bokstavsbeteckningarna kring just tantecknen stämmer inte. Författaren förutsätter också att det bara finns anlag i rasen gällande standardenliga färger.
 This article below was written before the latest discoverys considering the genetics for tan points, so the symbols considering tan points are not fully correct. The author also writes the article as if the breed only show and carry for the colours ok by the standard.


 COLOUR INHERITANCE IN THE FIELD SPANIEL

- by Roy Robinson -

The Field Spaniel is one of the popular Spaniel group of dogs. The breed is bred in a number of colour varieties and, recently, an investigation has been completed to determine the modes of inheritance of these. It is possible to do this if the colours of pups are known for a large enough number of litters. The results from the study were not remarkable in the sense of new discoveries but interesting nonetheless.

The self liver emerged as the predominant colour, as shown by the large number of mating reported for the variety. However, several other colours exist for the breed, such as the self black, the black and tan and the liver and tan. Each of the varieties may be bred in conjunction with a roan pattern. In this combination, the flecked pattern of roan assumes the colour of the variety.

There are two sorts of indistinguishable all-black varieties in the dog. Although so similar in appearance, these are due to genes which are inherited differently. One is termed solid or dominant black and the other, recessive black. It would have been impossible to distinguish between the two but for the prescence of black and tan in the breed. It is known from studies with other breeds, 1) that dominant black behaves as a dominant to black and tan, whereas, 2) black and tan behaves as a dominant to recessive black.

For the first case, this means that it is possible to breed black and tan pups from a mating between two blacks but not the converse, black pups from two black and tan parents. In the second case, the reverse holds, black pups can be produced from a mating between two black and tans but not black and tan pups from black parents.

Several litters were recorded in which black and tan pups occured from black parents. This indicates that the first case is almost certainly correct for the Field Spaniel. This finding is not unexpected since the dominant black gene appears to be responsible for self-black in the majority of breeds.

Liver behaves as a recessive to black in every breed in which the inheritance of the colour has been analysed and this mode of inheritance was confirmed for the Field Spaniel. Simply put: it means that liver pups will be bred from black parents but not the converse.

Black and liver are the two base colours for the dog. All dogs are coloured by one or the other even if certain modifications would suggest otherwise. Strictly speaking, tan coloration is a pattern, not a colour. Therefore, it is possible to have black and tan and liver and tan as two distinct varieties. Colour and pattern are inherited independently so that, for example, a self black mated to a liver and tan will produce self black pups.

These black offspring, mated together, will produce pups in the expected ratio of 9 self black, 3 black and tan, 3 self liver, and 1 liver and tan. Alternatively, the mating could be to liver and tan, when they will produce self black, black and tan, liver, and liver and tan pups in the expected ratio of 1:1:1:1, respectively.

Roan is produced by a combination of two genes which are known as piebald pattern and ticking, respectively. The former produces white areas in the coat of various size; anywhere on the shoulders, body or legs. These are white at birth but become diffused with coloured hairs at a few weeks of age onwards. This is where the ticking enters the picture. The colour of the ticking will match that of the solid coloured areas of the coat. There are, indeed, four varieties of roan.

The piebald pattern is inherited as a recessive to solid colour. The pattern is also inherited independently of liver or tan pattern. To illustrate this, suppose a black roan is mated to a liver. The first cross will be self black and if these are mated to each other (as half brother to sister, say), the pups will consist of black, liver, black roan and liver roan in an expected 9:3:3:1 ratio.

The changing of the clear white areas of the juvenile coat to roan is due to the ticking gene. The ticking is likely to be induced throughout the coat but can only make an appearance in the white areas. The amount of ticking varies a great deal, from what may be described as a light to heavy infusion of coloured hairs.

The ticking gene is inherited as a dominant to non-ticking. That is, ordinary clear piebald patterned dogs will not produce roan pups but roan dogs cold produce clear piebald pups. This is not to say that these will arise in the Field Spaniel or, if they do, they will be somewhat of a rarity.

If only roan patterned individuals occur in the Field Spaniel, irrespective of how these are bred, why should this be the case? The reason is that the ticking gene is present in all dogs even in dogs without a white pattern. It is present but masked and is unseen until a pup is bred with white areas whence it immediately becomes apparent.

In as much as the amount of ticking is inherited, it will be controlled by modifying polygenes. If a given amount is desired, this will only be achieved by breeding together those dogs with the right amount. That is, the recommendation would be to breed roan to roan, selecting those animals with the correct amount. Mating to fully coloured dogs could be unhelpful, or even disastrous, because it is impossible to judge the roan modifying polygenes which these may carry.

For the genetically minded, the following genes and their recognised symbols are present in the Field Spaniel:

Solid Black
Tan pattern
Black pigment
Liver pigment

 

 

 

 

 

A s
a
t
B
b

 

 

 

 

 

 

No spotted
Piebald Spotting
No ticking
Ticking

 

 

 

 

 

S
s
p
t
T

T he genotypes of the varieties in terms of the above genes are as follows:

Black
Liver
Black and tan
Liver and tan

 

 

 

 

 

A s A s BBSSTT
A s A s
bbSSTT
a t a t
BBSSTT
a t a t bbSSTT

 

 

 

 

 

 

Black roan
Liver roan
Black tan roan
Liver tan roan

 

 

 

 

 

A s A s BBs p s p TT
A s A s bbs p s p
TT
a t a t BBs p s p
TT
a t a t bbs p s p TT

The above compilation shows the homozygote but it will be appreciated that in practical breeding many dogs will be heterozygous for both black and tan, and roan, will posess the genotype A s a t BBSs p TT.
I am indebted to Mrs. Phyllis Goodwn for kindly collecting the breeding records.


 The late Roy Robinson F.I.Biol. was a british Geneticist and Biologist who among other things wrote the book 'Genetics for Dog Breeders', he also wrote articles in 'Our Dogs', and advised the Kennel Club on genetics.
Phyllis Goodwin (Maydene Field Spaniels) wrote to Roy Robinson asking him if he would write an article on Colour Inheritance in the Field Spaniel.  He agreed to do this if she would collect the information.  It took Phyllis approximately 15 months to collect the data  he required and he completed the article in 1995, the year before he died. The article appears in the book Phyllis Goodwin has written called: The Field Spaniel - Observations by Phyllis Goodwin.

 Brittiske biologen och genetikern Roy Robinson F.I.Biol. skrev bl.a. boken 'Genetics for Dog Breeders', artiklar i brittiska hundtidningen 'Our Dogs', och var rådgivare i genetik åt The Kennel Club.
Phyllis Goodwin (Maydene FS) skrev till Roy Robinson och frågade om han kunde skriva en artikel om färgnedärvning hos field spaniel, vilket han sa ja till under förutsättning att Phyllis letade fram informationen han behövde. Det tog ca 15 månader för henne att leta reda på allt detta material, och 1995, året före hans död, avslutade han sin artikel. Denna finns med i den bok Phyllis skrivit: The Field Spaniel - Observations by Phyllis Goodwin.


Detta nedan stämmer alltså inte vad gäller tantecknens beteckningar.

 

på svenska 

 

in english 

A s A s

hunden är icke tantecknad;
har dubbla anlag för icke-tantecken (A s )

A s A s

the dog does not show tan points;
it carries double genes for no-tan-points (A
s )

a t a t

hunden är tantecknad

a t a t

the dog is tan pointed

A s a t

hunden är icke tantecknad;
har ett anlag för icke-tantecken (A s ) och ett anlag för tantecken (a t )

A s a t

the dog does not show tan points;
it carries one gene for no-tan-points (A
s ) and one gene for tan points (a t )

A s -

hunden är icke tantecknad;
har ett anlag för icke-tantecken (A s ), det andra anlaget okänt (antingen A s eller a t )

A s -

the dog does not show tan points;
it carries one gene for no-tan-points (A
s ), the other gene unknown (either A s or a t )

BB

hunden har svart pigment;
har dubbelt anlag för svart (B)

BB

the dog is black pigmented;
it carries double genes for black (B)

bb

hunden har brunt pigment

bb

the dog is brown (liver) pigmented

Bb

hunden har svart pigment;
har ett anlag för svart (B) och ett anlag för brunt (b)

Bb

the dog is black pigmented;
it carries one gene for black (B) and one gene for brown (b)

B-

hunden har svart pigment;
har ett anlag för svart (B), det andra anlaget okänt (antingen B eller b)

B-

the dog is black pigmented;
it carries one gene for black (B), the other gene unknown (either B or b)

SS

hunden är icke-brokig (enfärgad);
har dubbelt anlag för icke-brokig (S)

SS

the dog is not-piebald-patterned (solid);
it carries double genes for not-piebald-patterned (solid) (S)

s p s p

hunden är brokig

s p s p

the dog is piebald patterned

Ss p

hunden är icke-brokig (enfärgad);
har ett anlag för icke-brokig (S) och ett anlag för brokigt (s p )

Ss p

the dog is not-piebald-patterned (solid);
it carries one gene for not-piebald-patterned (S) and one gene for piebald pattern (s
p )

S-

hunden är icke-brokig (enfärgad);
har ett anlag för icke-brokig (S), det andra anlaget okänt (antingen S eller s p )

S-

the dog is not-piebald-patterned (solid);
it carries one gene for not-piebald-patterned (S), the other gene unknown (either S or s
p )

TT

hunden är roan om den är brokig;
har dubbelt anlag för roan (T)

TT

the dog is roan if piebald patterned;
it carries double genes for roan (T)

tt

hunden är klartecknad (tex brun & vit / brunskäck, svart & vit / svartskäck) om den är brokig

tt

the dog is clear piebald patterned (liver & white, black & white)

Tt

hunden är roan om den är brokig;
har ett anlag för roan (T) och ett anlag för klartecknat (t)

Tt

the dog is roan if piebald patterned;
it carries one gene for roan (T) and one gene for clear piebald pattern (t)

T-

hunden är roan om den är brokig;
har ett anlag för roan (T), det andra anlaget okänt (antingen T eller t)

T-

the dog is roan if piebald patterned;
it carries one gene for roan (T), the other gene unknown (either T or t)


 

  REFERENSER OCH LÄNKAR               
  REFERENCES AND LINKS


Animal Genetics:
http://www.animalgenetics.us/Canine/Canine-color/ALocus.asp
Bluerunes
: Cockerns färggenetik, länk http://www.bluerunes.com/farg.htm
Cockett: http://www.kennelcockett.se/
Doggenetics.uk: http://www.doggenetics.co.uk/
Goodwin Phyllis
2003: The Field Spaniel Anecdotes and Observations
Grayson Peggy 1992: The KENNEL GAZETTE November 1992; The Coloured Field
Grayson Peggy 1994: The History and Manageent of the Field Spaniel
Haave Kari 1995: COCKER SPANIEL en rasmonografi
Haave Kari 2006: Cocker spaniel
Hagelin Ing-Marie 2006: Labrador retriever
Hall Jones R 1977: Head to Tail Handbook of Field Spaniels
Harmar Hilary 1990: Hunduppfödarens handbok
Jackson Frank 2000: Dog Breeding The Theory & the Practice

Kalling Laila 2010: Wachtelhundens färger, länk 2014-01-01:  http://extrasida.se/upload/120020511.pdf  
             
Lundborg Tord 2006: Färgernas nedärvning på Cockerspaniel, länk 2013-07-01: http://www.linesam.com/bilder/avel/html/fargnedarvning.html

Robinson Roy 1996: Colour Inheritance in the Field Spaniel
SKK Avelsdata, länk
http://kennet.skk.se/avelsdata
 
SKK Standardkommitté 2010-11-17: Standard för field spaniel, länk 2013-07-01: http://www.skk.se/Global/Dokument/Rasstandarder/standard-field-spaniel-fci123.pdf?epslanguage=sv
Schmutz Sheila M: Genetics of Coat Color and Type in Dogs, länk 2013-07-01:  http://homepage.usask.ca/~schmutz/dogcolors.html
Stirling: A Short Course on Coat Color in Spaniels, länk 2013-07-01: http://www.stirling-ecs.org/general/color_genes.html
Svenska kennelklubben mfl 1990: Hunduppfödaren
The Cocker Spaniel Club 2013: Understanding Cocker colours, patterns & markings, länk 2013-07-01:
http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours.htm
 
The Kennel Club 2007: Breed Standard Spaniel (Field) Last updated September 2007, länk 20120124: http://www.the-kennel-club.org.uk/services/public/breed/standard.aspx?id=2054
The Kennel Club 2015: Breed Standard Last updated September 2007, länk 20150215:  http://www.thekennelclub.org.uk/services/public/breed/standard.aspx?id=2054
UCDavis: https://www.vgl.ucdavis.edu/services/dog/Piebald-Parti.php
Vetgen: https://www.vetgen.com/canine-coat-color.html
Wallerstedt Malcolm
(huvudredaktör) 1971: Stora Nordiska hundboken

Willes Renée 1992: Hundraser A-Ö
Willes Renée 1997: Hundsport 12/1997; Alla färger tillåtna

Fylls på allteftersom...


Antal svenskfödda fieldar med vilken färg
Number of Swedish born FS with what colours


År / Year

 

 

2020                             

2019                             

2018

2017

2016


 2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totalt antal / total number >

 

 

28

22

14

27

30

  14

19

19

25

27

26

35

26

50

37

40

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

black

 

 

10

 

1

6

 

 

3

 

6

3

 

 

3

11

5

3

7

black and tan

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

blue roan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

blue roan and tan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liver

 

 

10

16

12

19

24

  14

16

18

18

24

24

28

21

33

30

33

20

liver and tan

 

 

2

2

1

 

2

 

 

1

 

 

 

4

 

1

2

3

 

liver roan

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

1

3

2

 

 

1

1

liver roan and tan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liver & white

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

black & white

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

red

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

golden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://www.rasdata.nu/field/nyar1900.htm

statistik 2004-2013


  År 2004-2013 föddes 315 st fieldar i Sverige, registrerade med dessa färger:

 

In 2004-2013 there were 315 Field Spaniels born in Sweden, and their registered colours are:


brun, leverbrun, leverfärgad (liver) – 248 st - ca 79 %
svart (black) - 38 st - ca 12 %
liver & tan, leverfärgad m tan tecken (liver & tan) - 12 st - ca 4 %
liver roan, brunskimmel (liver roan) - 9 st - ca 3 %
black & tan (black & tan) - 5 st - ca 2 %
blue roan (blue roan) - 2 st - ca 1 %
brunskäck (liver/white) - 1 st - ca 0 %

Info from http://kennet.skk.se/avelsdata/

statistics 2009-2013

 År 2009-2013 föddes 132 st fieldar i Sverige, registrerade med dessa färger:
(
 In 2009-2013 there were 132 Field Spaniels born in Sweden, and their registered colours are:)


brun, leverbrun, leverfärgad (liver) – 112 st - ca 85 %
svart (black) - 9 st - ca 7 %
liver & tan, leverfärgad m tan tecken (liver & tan) - 5 st - ca 4 %
liver roan, brunskimmel (liver roan) - 5 st - ca 4 %
brunskäck (liver/white) - 1 st - ca 1 %

Info from http://kennet.skk.se/avelsdata/

statistics 2000-2013

 Färgstatistik –  Colour statistics


 År 2000-2013 föddes 442 st fieldar i Sverige, registrerade med dessa färger:
(
 In 2000-2013 there were 442 Field Spaniels born in Sweden, and their registered colours are:)


brun, leverbrun, leverfärgad (liver) - 330 st - ca 75 %
svart (black) - 64 st - ca 14 %
liver & tan (liver & tan) - 21 st - ca 5 %
liver roan, brunskimmel (liver roan) - 18 st - ca 4 %
black & tan (black & tan) - 5 st - ca 1 %
blue roan (blue roan) - 3 st - ca 1 %
brunskäck (liver/white) - 1 st - ca 0 %

Info from http://kennet.skk.se/avelsdata/

statistik 2000-2011


 År 2000-2011 föddes 398 st fieldar i Sverige, färgerna på dessa fördelade sig på detta sätt:
 398 Field Spaniels were born in Sweden in 2000-2011, the colours are:


Sv.födda

år 2000-2011

398 st

grundfärg / colour

leverbrun / liver (dvs leverbrun, brun, leverfärgad, liver & tan, liver roan, brunskimmel, brunskäck)

332 st

ca 83 %

svart / black (dvs svart, black & tan, blue roan)

66 st

ca 17 %

tecken / markings

enfärgad / solid (dvs leverbrun, brun, leverfärgad, svart, med el utan bröstfläck)

352 st

ca 88 %

tantecken / tan points (dvs liver & tan, black & tan)

25 st

ca 6 %

brokig / roan, parti (dvs roan, skimmel, skäck)

21 st

ca 5 %

trefärgad / tricolour

-

-

färgkombinationer / colour + markings

leverbrun, brun, leverfärgad / liver

294 st

ca 74 %

svart / black

58 st

ca 15 %

liver & tan / liver & tan

20 st

ca 5 %

liver roan, brunskimmel, brunskäck / liver roan, parti

18 st

ca 5 %

black & tan / black & tan

5 st

ca 1 %

blue roan / blue roan

3 st

ca 1 %

blue roan & tan / blue roan & tan

-

-

liver roan & tan / blue roan & tan

-

-


Info från rasdata http://www.rasdata.nu/field/

statistik 2000-2009

 År 2000-2009 föddes 345 st fieldar i Sverige, färgerna på dessa fördelade sig på detta sätt:
Sv.födda   
år 2000-2009 345 st  
   
grundfärg  
leverbrun 282 st ca 82 %
svart63 st ca 18 %
tecken  
enfärgad (inkl. bröstfläck) 301 st ca 87 %
tantecken 25 st ca 7 %
roan19 st ca 6 %
roan och tan--
   
färgkombinationer  
leverbrun246 st ca 71 %
svart55 st ca 16 %
liver & tan20 st ca 6 %
liver roan16 st ca 5 %
black & tan5 st ca 1 %
blue roan3 st ca 1 %
blue roan & tan--
liver roan & tan--


Info från rasdata http://www.rasdata.nu/field/

Din rubrik


Roan Colour pattern where the main colour is interspersed with hairs of another colour (see Spaniel (Cocker)).”
(The kennel Club Glossary of Canine Terms 2019-12-04: https://www.thekennelclub.org.uk/media/471961/glos_of_terms_rtf.pdf)

"There seems to be every combination of proportion of   (...)  mixed hairs right from very, very dark roan down to the lightest of roans  (...)
NOTE:  The soles of the feet of roans are always fully pigmented. They will be completely black in blues   (…)   and brown in liver/chocolate roans (…). The only exception to this is when they are new born puppies. At this time, each foot will have a fully pigmented line around the outer edge of the sole. The line will gradually be in filled with pigment appearing daily until completely covered at about 10 days old.”
(20130701: http://www.thecockerspanielclub.co.uk/colours3.htm)
Thank you K Nipius for photo loan.
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS