Ceben field spaniel

Statistik - och förbannad lögn...? ;)

Inavelsgrad svenskfödda kullar


Inavelsgrad
Inavelsgraden anger hur stor del av avkommans gener som blivit dubblerade genom föräldrarnas släktskap, räknat över ett visst antal generationer. Det är viktigt att inavelsgraden hålls på en låg nivå.
Hundar som förekommer i båda föräldradjurens härstamningar är de hundar som bidrar till en avkommas inavelsgrad.
(…)
Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom våra hundpopulationer för att dessa ska förbli livskraftiga.
Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation. Svenska Kennelklubben, SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% d v s kusinparning. För att undvika tät släktskapsavel kan uppfödare idag lätt beräkna en fiktiv kulls inavelsgrad genom en provparning i Svenska Kennelklubbens webbtjänst Avelsdata.
Finns en hund flera gånger i t ex moderns stamtavla men inte i faderns stamtavla påverkas inte avkommans inavelsgrad. Om en hund med hög inavelsgrad paras med en helt obesläktad individ bryts inaveln och avkomman får 0 % i inavelsgrad.” (
http://www.skk.se/kopahund/att-kopa-hund/hundars-halsa/inavelsgrad/ )


Avelsstrategi för små hundpopulationer (…)
Prioriterade områden
(…)
Låg andel av nära släktskapsparningar

Importera avelsdjur med låg grad av släktskap till befintliga avelsdjur.
Undvik kraftig inavel, avelsdjur bör inte vara närmare besläktade än kusiner (inavelsgrad högst 6,3 % räknat som ökning över fem generationer).

Använd avelsdjur ur så många familjer som möjligt och undvik att upprepa tidigare gjorda kombinationer.
Tänk på att för importerade djur registreras endast en treledsstamtavla i rasdata varför inavelsnivån vanligen blir underskattad.” (http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Avelsstrategi-for-sma-hundpopulationer-A20.pdf)

 

Inavelsgrad svenskfödda kullar 2006-2011 (47st)
(inavelsgraderna hämtade från www.rasdata.nu/field )
inavelsgrad 0,0-2,4% - 32st - 68%
inavelsgrad 2,5-6,3% - 11st - 23%
inavelsgrad 6,4% el högre - 4st
- 9%

Inavelsgrad svenskfödda kullar 2000-2005 (40 st)
(inavelsgraderna hämtade från www.rasdata.nu/field )
inavelsgrad 0,0-2,4% - 26st - 65%
inavelsgrad 2,5-6,3% - 9st - 23%
inavelsgrad 6,4% el högre - 5st
- 13%

Färgfördelning svenskfödda fieldarÅr 2000-2011 föddes 398 st fieldar i Sverige, färgerna på dessa fördelade sig på detta sätt:
398 Field Spaniels were born in Sweden durinf 2000-2011, the colours are:

Sv.födda

år 2000-2011

398 st

grundfärg / colour

leverbrun / liver (dvs leverbrun, brun, leverfärgad, liver & tan, liver roan, brunskimmel, brunskäck)

332 st

ca 83 %

svart / black (dvs svart, black & tan, blue roan)

66 st

ca 17 %

tecken / markings

enfärgad / solid (dvs leverbrun, brun, leverfärgad, svart, med el utan bröstfläck)

352 st

ca 88 %

tantecken / tan points (dvs liver & tan, black & tan)

25 st

ca 6 %

brokig / roan, parti (dvs roan, skimmel, skäck)

21 st

ca 5 %

trefärgad / tricolour

-

-

färgkombinationer / colour + markings

leverbrun, brun, leverfärgad / liver

294 st

ca 74 %

svart / black

58 st

ca 15 %

liver & tan / liver & tan

20 st

ca 5 %

liver roan, brunskimmel, brunskäck / liver roan, parti

18 st

ca 5 %

black & tan / black & tan

5 st

ca 1 %

blue roan / blue roan

3 st

ca 1 %

blue roan & tan / blue roan & tan

-

-

liver roan & tan / blue roan & tan

-

-


Info från rasdata http://www.rasdata.nu/field/

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS