Valpar/Puppies

Brumma och brumbjörnarna födda augusti 2022! Alla brumbjörnar har flyttat men kanske blir det valpar till våren igen!

Hanvalp söker eget hem se här!

Field spaniel är en ovanlig ras och det föds inte många valpar, i Sverige bara ca fyra-fem kullar per år. Har du fastnat för rasen kan det hända att du behöver vänta ett tag och åka en bit innan du blir med field, men den som väntar på något gott...!
Själva behövde vi bara vänta knappt ett år innan vi kunde hämta vår första field, från Wales! 🙂 

Svenska och norska fielduppfödare se härhär, här och här.
Mellan Sverige och Norge behövs ingen rabiesvaccination så valpar under tolv veckor får importeras/exporteras mellan de två länderna.
Orkar du inte vänta på svensk/norsk valp? 
För import från andra länder än Sverige/Norge, till Sverige/Norge, krävs att valpen vaccineras mot rabies vid minst tolv veckors ålder och sedan väntar minst tre veckor.
Danska och finska uppfödare hittas här, här och här
Jorden runt: FB1, FB2, FB3, FSK, NSK, SKFINFSCNFRASCFSCSÖJKFSS, FSSCFSSAFRFSCMAFSCAUST - en numerärt liten ras med liten genpool som field behöver alltid tillskott av importerade hanhundar...! 😉
Glöm inte kontrollera att föräldradjuren är höftledsröntgade, samt ögonlysta och hjärtauskulterade inom ett år före parningen.
Införselregler här. Registrera valpen i SKK här.  

läs om field spanieln

läs om Att köpa hund  

läs om Din valp och unghund 

läs om Valptips.se


"Field Spaniel Klubben har förväntningar på Dig som har/köper field spaniel. 
Det avelsarbete som klubben genomför i samarbete med uppfödarna syftar till att Du som valpköpare skall få en frisk och duglig hund. Som valpköpare har Du ett stort ansvar för att detta arbete skall kunna bedrivas effektivt. 
Det är därför viktigt att Du röntgar hundens höfter då den uppnått ett års ålder, ögonlyser (...) samt att Du gärna meriterar hunden på t.ex. mentalbeskrivning/jaktprov/utställning/viltspår (...)
Allt detta oavsett om hunden är tänkt att användas i avel eller ej. 
Genom detta bidrar Du till att vi även fortsättningsvis kan utveckla rasen så att också nästa generation valpköpare har möjlighet att få en frisk och sund field spaniel. 

Field Spaniel Klubben har förväntningar på Dig som har/köper hanhund.
Field spanielrasen är numerärt så extremt liten att det är mycket svårt för uppfödarna att hitta lämpliga avelsdjur som inte är nära besläktade med varandra. Uppfödarna har oftast heller inte möjlighet att hålla med egna obesläktade hanar i den utsträckning som behövs.
På grund av detta måste alla field spanielhanar, även de som 'bara' är tänkta som sällskapshundar, räknas som potentiella avelshundar - just Din fieldhane också!
Därför är det extra viktigt att Du som hanhundsägare höftledsröntgar och ögonlyser-, samt ställer Din sunda och trevliga fieldhane till förfogande för avel, till likaledes sunda och trevliga tikar.
På så sätt hjälper Du till med field spanielrasens fortsatta överlevnad!
För mer information, kontakta Din uppfödare och Field Spaniel Klubben. 
Till sist vill vi önska Dig lycka till med Din field spaniel
(FSKs hemsida 2004-01-10: http://home.swipnet.se/~w-121182/ha_field.htm)

Brunskimmel (liver roan) valp 7 v.
Tv brun & vit valp, th liver roan (brunskimmel) valp.
Med tanke på miljö och djurvälfärd - Doggy innehåller ”så stor andel svenska råvaror som möjligt”.
Med tanke på miljö och djurvälfärd - Magnussons innehåller enbart svenska råvaror.
Med tanke på miljö och djurvälfärd - Bozita Robur innehåller råvaror i "så stor utsträckning som det är möjligt från svenska producenter".
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS