Valpar/Puppies

Alla valparna i Åddas och Dustys Ä-kull är tingade och har flyttat hemifrån allihop!

Förhoppningsvis blir det valpar här igen våren 2020!

 

läs om field spanieln

 

läs om Att köpa hund 

     
läs om Din valp och unghund 


läs om Valptips.se


Field Spaniel Klubben har förväntningar på Dig som har/köper field spaniel. 
Det avelsarbete som klubben genomför i samarbete med uppfödarna syftar till att Du som valpköpare skall få en frisk och duglig hund. Som valpköpare har Du ett stort ansvar för att detta arbete skall kunna bedrivas effektivt. 
Det är därför viktigt att Du röntgar hundens höfter då den uppnått ett års ålder, ögonlyser  (...)samt att Du gärna meriterar hunden på t.ex. mentalbeskrivning/jaktprov/utställning/viltspår (...) . 
Allt detta oavsett om hunden är tänkt att användas i avel eller ej. 
Genom detta bidrar Du till att vi även fortsättningsvis kan utveckla rasen så att också nästa generation valpköpare har möjlighet att få en frisk och sund field spaniel. 

Field Spaniel Klubben har förväntningar på Dig som har/köper hanhund.
Field spanielrasen är numerärt så extremt liten att det är mycket svårt för uppfödarna att hitta lämpliga avelsdjur som inte är nära besläktade med varandra. Uppfödarna har oftast heller inte möjlighet att hålla med egna obesläktade hanar i den utsträckning som behövs.
På grund av detta måste alla field spanielhanar, även de som 'bara' är tänkta som sällskapshundar, räknas som potentiella avelshundar - just Din fieldhane också!
Därför är det extra viktigt att Du som hanhundsägare höftledsröntgar och ögonlyser-, samt ställer Din sunda och trevliga fieldhane till förfogande för avel, till likaledes sunda och trevliga tikar.
På så sätt hjälper Du till med field spanielrasens fortsatta överlevnad!
För mer information, kontakta Din uppfödare och Field Spaniel Klubben. 
Till sist vill vi önska Dig lycka till med Din field spaniel " 
( FSKs hemsida 2004-01-10: http://home.swipnet.se/~w-121182/ha_field.htm)


 

Orkar du inte vänta på svensk valp? 
En numerärt liten ras med liten genpool som field behöver alltid tillskott av importerade hanhundar... Se tex FBFSSA FRFSC FSS KC FSCN FINMAFSC AUST SCF SCCH ÖJK , för att hitta en hanvalp...! ;)
Införselregler här . Registrera valpen här.      

Med tanke på miljö och djurvälfärd - Doggy innehåller ”så stor andel svenska råvaror som möjligt”.
Med tanke på miljö och djurvälfärd - Magnussons innehåller enbart svenska råvaror.
Med tanke på miljö och djurvälfärd - Halla innehåller ”i största möjligaste mån, svenska råvaror”.
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS