Ceben field spaniel

om / about the Field Spaniel


Nedan kort introduktion till rasen.

Läs mer om fieldens 
beteende, färger, pälsvård/skötsel och standard 
i menyn till vänster!Field spanieln är en numerärt mycket liten ras.

Under åren 2014-2018 föddes i genomsnitt knappt fyra kullar per år i Sverige, och i rasens hemland Storbritannien knappt nio kullar per år.

Att jämföras med tex cocker spaniel där ca ettusen individer registreras per år i Sverige och i Storbritannien över tjugotusen.Field spaniel

Grupp 8 Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar

Historik

Rasen har utvecklats från gruppen landspaniel och har samma ursprung som cocker-, sussex- och springer spaniel. Här tog man tillvara de praktiska jaktegenskaperna och utvecklade en stötande och apporterande ras. Den utvecklades tyvärr till att bli en låg och lång hund med bristande jaktintresse. Under 1950-talet tog avelsarbetet ny fart och man korsade ännu en gång in engelsk springer spaniel. Rasen är fortfarande till antalet en mycket liten ras. 1974 kom den första hunden till Sverige. 1986 bildades Field Spaniel Klubben.

Användningsområde

Field spaniel är en stötande och apporterande fågelhund. Den ska arbeta i ett sicksackmönster så nära jägaren att viltet alltid reses inom skotthåll. När villebrådet flyger eller springer upp och skott lossas ska hunden stanna och därefter ska den på kommando apportera bytet till jägaren. Rasen är envisare än de flesta spaniels, men den är också fridsammare. Rätt tränad med tålamod, bestämt men vänligt blir den en utmärkt jakthund. Många individer har även visat bra resultat inom viltspår.Rasen fungerar också utmärkt som familjehund i ett aktivt hem.

Hälsa

Rasen får betraktas som relativt frisk.

Egenskaper / Mentalitet

Den är livlig och glad, men ändå sansad och lugn. Den är jämn i humöret, stressar inte upp sig och den skäller mycket sällan, men pratar gärna. Field spanielns mest utpräglade drag är dess integritet. Det är inte en hund som ögonblickligen och reservationslöst accepterar vem som helst. Detta gör att man får intryck av en viss värdighet hos rasen. Den får vara reserverad, men aldrig skygg. Rasen är mycket signalsäker. Behandlad med tålamod, bestämt men vänligt är den en mjuk hund som är mån om att vara till lags. Den är av naturen otroligt trogen sin ägare. 

Storlek och utseende

Field spaniel är en välbalanserad, ädel, välväxt jakthund, byggd för rörlighet och uthållighet. Huvudet ska ge intryck av god klass, karaktär och ädelhet och vara väl utmejslat. Färg: Svart, blue roan (svartskimmel), leverbrun, liver roan (brunskimmel) eller någon av dessa färger med tanteckning. Hos enfärgade hundar är det tillåtet med vitt eller roan (skimmel) på bröstet. Det är oacceptabelt med rent svart och vitt, leverbrunt och vitt, orange, röd eller gyllene. Mankhöjd för både hanar och tikar är ca 46 cm och vikt 18–25 kg. 

Pälsvård

Pälsen ska vara lång och åtliggande, glansig och silkesaktig, aldrig lockig, kort eller sträv. Den skall vara tät och tålig mot väder och vind. Pälsen ska vara riklig på bröstet, kroppens undersida och på benens baksidor, men inte nedanför hasorna. Valpar och unga hundar kan ha mycket tjock päls, medan vissa hundar har vuxen päls från början. Field spaniel trimmas på huvudet, halsens undersida, ovansidan ytterörat samt tassarna. (...)

Att tänka på - field spaniel

Om du funderar på att skaffa en field spaniel, tänk på att...

  • Det är en mjuk hund som måste behandlas konsekvent, men utan hårda ord eller handlag.
  • Field spaniel är inte uppdelad i jakt/sällskapstyp, utan båda kan förekomma i samma kullar.
  • Den avlas på individer och inte utefter färg.
  • Rasen utvecklas långsamt. Tikar är fullvuxna vid 2–3 års ålder och hanar ca 4 år.
  • Rasen är relativt ung. Man kan se spår av de inkorsningar av andra raser som skett och därför kan de se lite olika ut.

Denna text är framtagen av skk.se eller i samarbete med rasklubben” 
(2019-06-08:  https://www.skk.se/sv/kopahund/hundraser-valpkullar/field-spaniel/)

  " Field Spaniel Klubben har förväntningar på Dig som har/köper field spaniel.

Det avelsarbete som klubben genomför i samarbete med uppfödarna syftar till att Du som valpköpare skall få en frisk och duglig hund. Som valpköpare har Du ett stort ansvar för att detta arbete skall kunna bedrivas effektivt.

Det är därför viktigt att Du röntgar hundens höfter då den uppnått ett års ålder, ögonlyser när hunden uppnått ett års ålder och ca sex års ålder och gärna ännu senare, samt att Du gärna meriterar hunden på t.ex. mentalbeskrivning/jaktprov/utställning/viltspår helst före två års ålder. 

Allt detta oavsett om hunden är tänkt att användas i avel eller ej. 

Genom detta bidrar Du till att vi även fortsättningsvis kan utveckla rasen så att också nästa generation valpköpare har möjlighet att få en frisk och sund field spaniel.

     
Field Spaniel Klubben har förväntningar på Dig som har/köper hanhund.

Field spanielrasen är numerärt så extremt liten att det är mycket svårt för uppfödarna att hitta lämpliga avelsdjur som inte är nära besläktade med varandra. Uppfödarna har oftast heller inte möjlighet att hålla med egna obesläktade hanar i den utsträckning som behövs.

På grund av detta måste alla field spanielhanar, även de som 'bara' är tänkta som sällskapshundar, räknas som potentiella avelshundar - just Din fieldhane också!

Därför är det extra viktigt att Du som hanhundsägare höftledsröntgar och ögonlyser-, samt ställer Din sunda och trevliga fieldhane till förfogande för avel, till likaledes sunda och trevliga tikar.

På så sätt hjälper Du till med field spanielrasens fortsatta överlevnad!

För mer information, kontakta Din uppfödare och Field Spaniel Klubben. 
       
Till sist vill vi önska Dig lycka till med Din field spaniel "
 

(2004-01-10: http://home.swipnet.se/~w-121182/ha_field.htm) 

Lite historia
Field spanielrasen uppstod i slutet av artonhundratalet då man blandade engelsk springer-, engelsk cocker- och sussex spaniel. En liten skvätt irländsk vattenspaniel ingår också liksom basset hound. Långt in på 1900-talet registrerades valparna där de bäst passade in så i en och samma kull kunde det finnas tex både field och cocker, i början var det bara vikten som skiljde dem åt. I början av nittonhundratalet gick det utför med rasen exteriört då man ville ha dem så långa och låga som möjligt, och på 1920-och 30-talen blandade man in ett flertal engelska springer spaniels för att rasen skulle överleva. Andra världskriget blev en kraftig flaskhals för rasen och de efterkrigshundar som alla nutida fieldar går tillbaka på består endast av fyra halvsystrar, en hane släkt med dem ungefär såsom kusin respektive bror, samt en engelsk springer spaniel som användes till en fieldtik på 1950-talet för att bredda avelsbasen. Sedan dess har stamboken varit sluten.  
Källor: Grayson P 1984 The History and Management of the Field Spaniel, RAS Field Spaniel, Fleckenbase.de
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS