Jag vill sova!

Har du problem med att somna?


Kanske tillhör du en av många som vaknar under natten eller tidigt på morgonen fast du inte är utsövd?

 

Alla lider vi av sömnproblem vid olika faser i livet och har känt hur det påverkar oss på olika sätt. Med kunskap om hur sömnen fungerar och vad man själv kan göra för att påverka den positivt kan vi kanske lättare ta oss igenom dessa perioder och snabbare hitta vår naturliga rytm igen. 

Bra sömn är nödvändig för återhämtning och läkning och därför påverkas vår hälsa negativt när vi sover dåligt eller får för lite sömn. Detta kan ge allt från trötthet, koncentrationssvårigheter, irritation och minnessvårigheter till reella sjukdomar av både kroppslig och psykisk art. 


Under denna workshop kommer du att få en större kunskap om sömnens betydelse, hur den fungerar och hur den kan påverkas av olika faktorer. Dr. Christer Thernfrid kommer att lära oss hur sömnen styrs och regleras i vår hjärna och bland annat gå igenom begreppet sömnhygien vilket innebär handfasta tips och råd om hur man själv, med enkla medel, kan påverka sin sömn positivt, en kunskap som du kan ha med dig hela livet.

Det finns ett stort utrymme för diskussion och frågor

Ledare är Christer Thernfrid, leg.läkare och sömnspecialist

 


 

 

Onsdagen den 7 mars

18.00 - 20.30

Pris. 200 kr

ANMÄLAN

 

Välkommen!