Priser och villkor

Här kan du använda ditt friskvårdbidrag från din arbetsgivare. 


Och visste du att du kan få en studiecheck till en valfri kurs genom vissa fack då de har ett samarbete med ABF Mittskåne? Kommunal ger 300 kr och Handels ger 400 kr i studiecheck. Hör med ditt fack för mer information! 
 

Efter anmälan kommer faktura att skickas ut från ABF MittSkåne. Det är viktigt att du meddelar oss om du har rätt till någon rabatt, detta ligger helt på ditt egen ansvar och rabatten kan inte återbetalas i efterhand om du missar att meddela oss. Eventuellt Intyg uppvisas vid första tillfället.

 

Detta gäller vid anmälan:

Ångerrätt. Du har enligt distans-och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss skriftligt inom 14 dagar. Ångersfristen börjar löpa från den dagen du anmält dig till kursen.

Ånger görs enklast till mail bodyandmind@gladan.eu eller info.mittskane@abf.se eller med brev till ABF MittSkåne, Kanalgatan 30 A, 24130 Eslöv.

 

Ångerrätten gäller inte om fullgörandet av tjänsten, i samtycke med dig som konsument, har påbörjats under ångerfristen.

 

Om du återtar din anmälan efter ångerrätten förfallit men innan kursen startar tar vi ut en administrationsavgift:
• avbokar du senast 7 dagar före start debiteras en administrationsavgift på 10% av deltagaravgiravgiften

* Avbokar du senare än 7 dagar före kursstart kan vi komma att debitera dig halva avgiften          

Vid avbokning när cirkeln redan har startat är du skyldig att betala full kursavgift. Om du måste avbryta cirkeln på grund av varaktigt studiehinder som sjukdom eller flytt från orten betalar du för de gånger du deltagit samt en administrationsavgift.
Intyg krävs.
 
Obs. När du gått på kurs hos oss eller anmält ditt intresse kommer ditt telefonnummer och/eller mailadress att sparas för eventuella framtida erbjudande och information från Body and Minds utbud. Vill du inte längre ha dessa sms /mail kan du bara kontakta oss.


Missade lektioner

Ibland finns möjlighet att ta igen missade lektioner (högst 2) genom att hoppa in på en annan kurs. Detta görs under samma veckor som man gått sin kurs (tex genom att gå en annan dag samma vecka). Efter detta "bränner lektionerna inne". Observera att detta endast fungerar i mån av plats och att man därför först måste anmäla sig på 0705-232175 (smsa gärna).  

Skulle du vara anmäld till en kurs som inte alls fungerar för dig finns ibland möjlighet att byta till en annan kurs. Men det är då viktigt du hör av dig till oss fortast möjligast så kan vi se om vi kan hjälpa dig.  

Yogakurser längd tid Pris
Hathayoga 7 Veckor/ 7 lektioner 90 min 1150 kr
Vinyasa Flow 8 veckor/8 lektioner 60 min 890,00 kr
Medicinsk Yoga 7 veckor/ 7 lektioner 60 min 790 kr
MediCore 7 veckor/ 7 lektioner 60 min 790 kr
Ashtanga yoga 10 veckor/10 lektioner 90 min 1190 kr
Qi gong /Tai chi 7 veckor/ 7 lektioner 60 min 850 kr
Senioryoga 10 veckor/ 10 lektioner 60 min 990 kr
Mediyoga med balans 10 veckor/ 10 lektioner 60 min 990 kr

Har du FaR (fysisk aktivitet på recept), är sjukskriven eller pensionär får du 10 % rabatt. Det är ditt eget ansvar att anmäla detta vid anmälan.

All träning sker på egen risk. Är du osäker på om Yoga är bra för dig, var god rådgör med din vårdkontakt.

Övriga kurser Längd Lektionstid Pris
Mindfulness 5 veckor/ 5 tillfällen 105 min r
Ayurveda 5 veckor /5 tillfällen 90 min 690 kr