Program för export Fon-data till Artportalen2

 

Jag har ett program som konverterar fynd från Fon till Artportalen2.

Konverteringen sker i 4 steg.

1. Exportera data från Fon till en Excellfil (Blir då i .xlsx-format.)

2. Med Excelfunktionen "spara som ..." skapar du en kopia som måste heta In.xls (Excel 79 format).

3. Starta mitt program och gör 1 klick och 5 Enter. Därefter är mitt program stängt och en mall visas med dina fynd.

4. Markera alla rader och klistra in i Arportalen2:s ImportMall.

Eftersom data läggs in olika av användarna måste jag anpassa programmet till användarna.

Detta är inte så mycket jobb, Så det gör jag gärna. Hör av dig om du är intresserad!