Ladda ner

  ūüôā Snabbregister för dina svampböcker

Det finns en fil för flera böcker om du laddar ner med nedanstående länk .

Att klistra in i Nordeuropas Svampe

 

Bläcksvampar 520

Brokskivl. 554

Broskskivl. 302

Brödkorgssv. *2-1216

Champinjoner 500

Epålettsvampar 68

Fingersvampar *2-1092

Fjällskivl. 320

Flamskivl. 608

Flugsvampar 352

Fränskivl. 680

Gelesvampar *2-1162?

Grynskivl. 314

Honungsskivl. 232

Hättingar 631

Hättor 176 (Vithättor 188)

Imperfekta sv. *2-1626 (= Asexuella)

Insektssvampar *2-1620

Jordstjärnor *2-1228

Jordtungor *2-1510

Kantareller 46

Klubbsvamp *2-1092

Kragskivl. 590

Kremlor 372

Kärnsvampar 822

Lavar *2-1484 (Blad- 1490, Busk- 1486 ,

Knappnåls- 1494, Skorp-lavar 1492)

Laxskivl. 276

Mjöldagg *2-1500

Mjölskivl. 453

Murklor *2-1278

Musseroner 226

Musslingar 60

Nagelskivl. 274

Navlingar 128

Pluggskivl. 756,486

Riskor 372

Rostsvampar *2-1198

Rödskivl. 448 (Entoloma 454)

Röksvampar *2-1228

Skinnsvampar *2-960

Skrälingar 648

Skålsvampar *2-1278

Sköldskivl. 491

Slemskivl. 596

Slemsvampar *2-1646

Slemhorn *2-1647

Slidskivl. 488

Slätskivl. 552

Slöjskivl. 582

Soppar 760 (Lec.762 )

Spindelskivl. 690 (Myx.692, P.698)

Sprödskivl. 546

Stinksvampar *2-1222

Svavelskivl. 582

Säcksvampar *2-?

Taggsvampar *2-1054

Tickor *2-824

Tofsskivl. 608

Trattskivl. 98

Tryfflar *2-1256

Trådskivl. 652

Vaxskivl. 142 (H-cyb.150, H-ph.166)

Åkerskivl. 644

 

            https://web1.storegate.com/share/MlGGkln

 

  ūüôā  Excellfil för att söka i Nordeuropas svampar med svenskt namn.

             Kommer kanske så småningom!

 

  ūüôā  Program för att söka i Nordeuropas svampar med svenskt namn.

             Kommer kanske så småningom!