Svampläget uppdateras inte !

😠 Svampläge i Malmötrakten uppdateras inte. Se i stället fynd på Artportalen2 !

  🤒   Jag har sysslat med svampar sedan 1978 dvs. i 36 år nu. Om jag tänker tillbaka på hur mycket svamp som det har funnits i markerna under dessa år. Så har det aldrig funnits så lite svamp som år 2009! 

2009 är enligt min uppfattning det sämsta året på dessa 33 år.
Det näst sämsta året var inte 2008 utan 2007.

2008 kommer på 3:e plats. Således är de här sista 3 åren de sämsta av 33 år enligt min uppfattning!

2010 har jag svårt att placera rätt. Året har varit bättre än de 3 sista. Kanske är det så att det kommer som nr 4.   

2011 tror jag var det bästa bland åren efter 2009 men inte lika bra som 2006.

2012 verkar vara lika dåligt som 2009 !

2013 var tydligen dåligt i åtminstone S Sverige.

Troligen är de sista 7 åren de sämsta på 35 år !

Klarar inte svamparna de stora, snabba växlingarna i klimatet ?? 

 Förklaring till siffersystemet.

0. Snötäcke eller helt uttorkat.

1. Endast fleråriga tickor.

2. Tickor och skinn allt annat bortfruset.

3. Det har kommit en del vårsvampar.

4. Det finns enstaka skivlingar / soppar. Men långt mellan dom.

5. En del svampar på gång men inte så att det är lönt att inventera.

6. Tveksamt om det är lönt att inventera eller plocka matsvamp.

7. Matsvampsläge och inventeringsläge.

8. Mycket matsvamp och bra inventeringsläge.

9. Ovanligt mycket svamp. Nästan "alla arter".

10. Rekord ! Mer svamp än vad som funnits på 10 år.