Länkar


🤩  http://www.pro-natura.net   om du vill ladda ner Commune. Eller du vill veta mer om Commune och Pro-Natura.


   https://secure1.storegate.com/Shares/Home.aspx?ShareID=254889f1-da49-458a-9dd4-453a7efeb173    
Länk för att ladda ner bestämningsnyckel för svampar. Avsedd för nybörjare.


🤒 https://secure1.storegate.com/Shares/Home.aspx?ShareID=3272022a-cf6e-4aab-a465-7532fbf1ee6f

Länk för att ladda ner snabbregister för dina svampböcker.


😮    http://mycokey.com   har en bestämningsnyckel för svampar. Du kan ladda ner en bantad gratisversion. Men jag kan rekommendera köp. Den är väl värd sitt pris med massor av bilder.


🤒   http://fungi.se   SMF (Sveriges Mykologiska Förening ) har massor av bra mykologi - länkar på sin hemsida.

 http://snotra.artdata.slu.se:6767/EXEC/1/1kbeq7a1w2
Här finns underlaget till artlistorna som Commune  använder.

🤩  http://www.stridvall.se
En bra sida om svampar och växter!


🙃   http://www.ettklickforskogen.se    här kan du rädda skog genom att klicka !


   http://www.vandrarlaget.se     Malmö - Lunds Vandrarlag har vandringar i skånsk natur om du vill ut i den skånska naturen. 


   http://www.camillasmatuppror.se    här kan du göra din röst hörd när det gäller mat !