Commune kan - kan inte - kan :

   😀      Vad kan Commune3 ?

Registrera djur, växt och svamp-fynd.

Exportera till Artportalen2.

Visa bilder på 550 svamparter. 

Visa bilder som du köpt av SMF (4 st CD) eller Leif Stridvall (2 CD nu upplagt på hemsidan med ytterligare arter).

Visa dina egna bilder efter att du lagt in dem. 

Skapa .txt-filer för bildvisningar. 

Söka på delar av vetenskapliga namn, svenskt namn. För svampar även danskt, norskt eller finskt namn och få ut fullt vetenskapligt namn med auktor, bilder, biotop, substrat och svensk hotstatus. 

Skriva ut X-listor för inventeringar.  

Skriva ut rapporter på registrerade fynd. 

Visa synonymer och  visa länk till DynTaxa. 

För svampar : 
Visa artbeskrivningar på mer än 1000 arter.
Visa referenser till BildFungor, Nordic Macromycetes, Funga Nordica och Danske storsvampar.
Skriva ut fältetiketter med ditt namn och andra uppgifter.
Skriva ut utställningsetiketter.  

Även en svamp-bestämningsnyckel för nybörjare är tillgänglig i Commune3. 

🤩    Commune3 kan även hantera andra organismgrupper om man bara har databas för dem. 


 😥    Vad kan inte Commune?

Programmet har saknat bestämningsnycklar till olika arter. Numera finns det en nybörjarnyckel för svampar. Kan du mer än en nybörjare rekommenderar vi MycoKey !  

  Se :    www.MycoKey.org !

Bilder på djur och växter saknas.


 
             Saknar du något ?

Hör av dig så kanske du kan få även detta !