Välkommen till Bernt Hägg och svampprogrammet Commune

Commune3 är ett program som hanterar Djur, Växter och Svampar (även lavar och slemsvampar). Commune3 har även en bestämningsnyckel för svampar avsedd för nybörjare! Du kan även ladda ner bestämningsnyckeln separat under (Svampnyckel).

Programmet är gratis och fritt att ladda ner.  Du bör ha bredband för att ladda ner på rimlig tid.  Med programmet följer även bilder, med hög upplösning, på ca. 480 svamparter.       

Vill du ladda ner så klicka på länken

https://secure1.storegate.com/Shares/Home.aspx?ShareID=c3c6c05e-fddc-4d7a-8c42-4953fd9ca98b

Ett stort tack till Pro Natura och Leif Andersson     för tillhandahållande av plats på hemsidan och all assistans med synpunkter och databasarbete !