. . . . . . . . Välkommen till Bernt Häggs hemsida . . . . . . . .

Commune är ett program som hanterar Djur, Växter och Svampar (även lavar och slemsvampar). Commune3 har en bestämningsnyckel för svampar avsedd för nybörjare.  Med Commune3 får du 750 bilder på 550 svamparter.  Bilderna har  hög upplösning och är fria att använda hur du vill.

Commune3 är gratis.  Kontakta mig om du är intresserad.

Ett stort tack till Pro Natura och Leif Andersson  för tillhandahållande av plats på hemsidan och all assistans med synpunkter och databasarbete !