Våran Sibiriska katt Bubblizz

Den sibiriska katten härstammar enligt många från de ryska imigranter som under 1700-talet tog med sig katter då de flyttade till Sibirien. Då de sibiriska katterna levde långt från Europa, utvecklades de till en frisk och härdig ras där endast de starkaste kunde klara sig i det bistra klimatet.

Så småningom utvecklade dessa katter tjock vattenavstötande päls. Kanske berodde det på korsningar mellan tamkatter som förts till Sibirien och Ukraina och lokala vildkatter, eller så på grund av det hårda klimatet som de vistades i. Därav fick den sibiriska katten det utseende som vi känner igen idag.

På 1980 talet uppmärksamades den sibiriska katten då rasen börjde sprida sig i Europa i och med glastnost och berlinmurens fall. Kattklubbar uppmärksammade dessa katter och såg dess rasegenskaper som unika. Rent genetiskt så hade den sibiriska katten levt åtskilda från de europeiska katterna i mer än 100 år.

Trots detta så dröjde det ända till år 1997 innan den Sibiriska katten blev en godkänd ras inom FIFe (Fédération Internationale Féline d´Europe), och år 1998 fick rasen certifikaträttigher. År 2000 importerades de första sibirierna till Sverige. 

Informationen hämtad från Boken "Den Sibiriska Katten" av Katrin Lundgren. Boken går att beställa på katt och hund butiken Swecat. Länk till hemsida: http://www.swecat.com/search.php?keyword=Den+sibiriska+katten+&x=0&y=0