Ezzo, Eddy, Echo, Enzo och Electra

Nu har alla kattungar i E-kullen flyttat till sina nya familjer. Ezzo har flyttat till Matfors, Enzo har flyttat till Bureå, Electra har flyttat till Stockholm, och Eddy har flyttat till Göteborg. Echo blir kvar i vår uppfödnig som vår nya avelshane.