Twix Polly och Bubblizz

Zatash Twix bor i Östersund, Frösön.

Zatash Bubblizz är kvar hos oss och är nu avelshona i vår uppförning.

Zatash polly, bor i Sundsvall, Njurunda.