Stället hette ju Skog kunde det bero på all skog som fanns där?