För att klara av den höga höjden fick vi dricka Kokate.