Här är vi på kanten av den amerikanska kontinentalsockeln