Carmen och Fabian står på en klippa utmed hamnen i Reykavik