Stigen upp till berget låg väldigt intakt, trappan var dock borta.