Huset sommaren 2009, idag ett permanentboende där de har gjort ett antal tillbyggen.