Den blåa färgen kommer av att isen reflekterar allt ljus förutom det blåa ljuset.